41C032W6PKL 546x365 خانه

مؤلفین مقدمه خود را با این بیان جسورانه آغاز می کنند: " استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)...

benxi steel mills blo 3862a 546x365 خانه

4- کاربرد GIS در مدیریت آلودگی هوای شهری آلودگی هوا یک مساله جدی در شهرهای بزرگ کشور محسوب میگردد. د...

GIS data types 546x365 خانه

اگر در تعاریف GIS تامل کنیم، در خواهیم یافت که توانایی آن در مدیریت اصولی داده ها بسیار قابل توجه اس...

PredictiveTraffic 546x365 خانه

چکیده با وجود افزایش ترافیک در فرودگاه ها ، تحقیقات موثری برای بهبود کنترل زمینی وسایل نقلیه و هواپی...

university 546x365 خانه

نهیه لایه های اطلاعانی جدید در این مرحله با استفاده از داده های موجود (مراکز آموزشی، فرهنگی، نجاری،...

forum2 خانه
 انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS) مکانی است برای بحث و تبادل نظر کاربران GIS و سنجش از دور. لطفا سوالات ومطالب خود را در محیط انجمنGISTech.ir/forum –  و در بخش مناسب آن مطرح کنید.

ورود به انجمن

مطالب وبلاگ

آخرین کتاب ها

41C032W6PKL 364x245 خانه

مؤلفین مقدمه خود را با این بیان جسورانه آغاز می کنند: " استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بخش سلامت ایده ای است که زمان آن فرا رسید...

آموزش و مشاوره

محصولات آموزشی

محصولات آموزشی تولیدشده در حوزه GIS و سنجش از دور

gisProduct خانه

دوره های آموزشی

دوره های GIS و سنجش از دور

gisCourse2 خانه