دوره سنجش از دور با نرم افزار ENVI

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره سنجش از دور با نرم افزار ENVI

 • مبانی سنجش از دور، بازتاب طیفی وانواع سنجنده ها
 • نصب ومعرفی محیط نرم افزار
 • خواندن اطلاعات و ذخیره سازی آن به فرمت های مختلف
 • پیش پردازش اطلاعات شامل انجام تصحیحات هندسی، رادیومتریک،
 • موزاییک کردن،برش داده ها
 • بارزسازی و آشکارسازی تصاویر به روشهای مختلف
 • ترکیبات مختلف باندهای تصویر
 • اخذ اطلاعات آماری از تصویر
 • تصحیح خطاهای اتمسفری و هندسی
 • موزائیک تصویر
 • محاسبه شاخصهای مختلف و نسبتهای باندی
 • طبقه بندی تصویر
 • طبقه بندی نظارت نشده
 • نمونه گیری
 • طبقه بندی نظارت شده
 • ارزیابی دقت طبقه بندی

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه

دانلود آهنگ جدید

پنل اس ام اس

ارسال پیامک بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال بلک لیست

طراحی ربات تلگرام

طراحی سایت