دوره مبانی پایگاه داده مکانی

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره مبانی پایگاه داده مکانی

  • اصول پایگاه داده ها
  • مدل رابطه ای و شی-گرا و شی-رابطه ای
  • آشنایی با SQL
  • اشیاء مکانی
  • استانداردهای داده مکانی و فراداده (Metadata)
  • شاخص های مکانی (SpatialIndex)
  • پرس و جو های مکانی در پایگاه داده
  • اتصال مکانی جداول
  • مروری بر برخی سیستم های موجود

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه

دانلود آهنگ جدید

پنل اس ام اس

ارسال پیامک بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال بلک لیست

کارشناس رسمی دادگستری

طراحی سایت