دوره کاربردی WebGIS با نرم افزار ArcGIS Server

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره کاربردی وب جی.آی.اس (WebGIS) با نرم افزار ArcGIS for Server و Web Mapping API forJavascript

 • مروری بر ArcGIS Server
 • آشنایی با سرویس ها
 • تولید نقشه های تعاملی برای استفاده در وب
 • استفاده از سرویس تصاویر (ImageService)
 • سرویس های ژئو پروسسینگ
 • مروری بر ArcGIS API forJavascript
 • افزودن لایه ها
 • استفاده از لایه های برداری برای نمایش و پرس وجو برروی عوارض
 • تولید نقشه های پویا
 • کار با ویجت ها و ابزارهای ژئوپروسسینگ
 • ویرایش داده ها
 • افزایش کارآیی با استفاده از HTML 5

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.