دوره کاربرد ArcGIS در شهرسازی

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره کاربرد ArcGIS در جغرافیا، شهرسازی و برنامه ریزی شهری

 • آشنایی با انواع محیط های نرم افزار (Arc Map – Arc Toolbox – Arc Catalog    )
 • ساخت , مدیریت و ویرایش انواع فایل ها در Gis 
 • آشنایی با سیستم مختصات
 • آشنایی با انواع روش های ورود داده
 • آشنایی و کار با جداول اطلاعات توصیفی و تحلیل های آماری
 • آشنایی با نحوهJoin   و  Relate جداول و لایه ها
 • زمین مرجع کردن لایه ها (Spatial Analyst   )  و تصاویر (Georeferecing   ) 
 • آشنایی کامل با قسمت Properties   لایه ها ( برچسب ها – نمادگذاری – اتصال جداول – … )
 • آشنایی با ابزارهای   Arc Toolbox و کاربرد آن ها (با توجه به کاربردهای آن در شهرسازی)
 • آشنایی با Extension های پرکاربرد و کاربرد آن ها
 • روش های خطایابی و اصلاح آن ها (Topology)
 • ساخت و ویرایش مدل های رقومی ارتفاع
 • تجزیه و تحلیل های مسطحاتی
 • آماده سازی تنظیمات برای چاپ نقشه
 • ارائه و حل تمرین های متنوع با موضوعات مرتبط با شهرسازی در هر جلسه

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.