دوره ArcEngine تحت NET.

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره آرک انجین (ArcEngine) تحت NET.

خلاصه ای از سرفصل های ArcObjects و نحوه پیاده سازی آن ها در محیط .NET

(از آنجایی که مبنای ArcEngine با ArcObjects از جهت کلاس ها، اینترفیس ها و … تفاوتی ندارد دانش ArcObjects را می توان به راحتی در یادگیری ArcEngine به کار گرفت)

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.