دوره ArcObjects مقدماتی

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره آرک آبجکت (ArcObjects) مقدماتی

 • مبانی ArcObjects
 • مبانی برنامه نویسی
 • سفارشی کردن رابط کاربری
 • برنامه نویسی: 
  • مدیریت DataSet و لایه
  • مدیریت داده توصیفی
  • نمایش داده
  • پرس وجوی داده
  • عملیات های داده برداری

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.