دوره ArcObjects پیشرفته

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره آرک آبجکت (ArcObjects) پیشرفته

برنامه نویسی:

  • تبدیل داده ها
  • سیستم های مختصات
  • عملیات های داده رستر
  • نمایش و آنالیز سطح زمین
  • درونیابی مکانی
  • مدل های باینری و شاخص

– حل مسئله در برنامه نویسی ArcObjects

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.