فراخوان جذب مدرس GIS

سایت تخصصی جی.آی.اس از بین افرادی که توانایی تدریس GIS را دارند دعوت به همکاری می نماید. کلیه کسانی که توانایی تدریس دوره های نرم افزاری زیر را دارند می توانند مشخصات فردی و رزومه علمی و عملی خود را به آدرس info@GISTech.ir فرستاده تا پس از طرح و پذیرش توسط تیم مدیریتی سایت از آنان در امر تدریس استفاده شود.

ملاک پذیرش توانایی علمی و اجرایی فرد، میزان سابقه تدریس، میزان حضور در عرصه وب و تولید منابع آموزشی، میزان همکاری در غنی سازی محتوای علمی و آموزشی سایت  و …  خواهد بود.

دوره های مورد نظر:

 • ArcGIS
 • دوره های کاربردی ArcGIS
  • ArcGIS و کاربرد آن در زمین شناسی
  • ArcGIS و کاربرد آن در هیدرولوژی
  • ArcGIS و کاربرد آن در جغرافیا
  • ArcGIS و کاربرد آن در زمین شناسی
  • ArcGIS و کاربرد آن در شبکه های نیرو
  • ArcGIS و کاربرد آن در بهداشت
  • ArcGIS و کاربرد آن در محیط زیست و منابع طبیعی
  • …..
 • ArcObjects
 • ArcEngine
 • WebGIS

نکته:

 • این همکاری محدود به سکونت در شهر و استان خاصی نیست.
 • کاربرد GIS به موارد اشاره شده در بالا محدود نمی شود. (مواردی مثل کاربرد GIS در علوم انسانی، تحلیل های آماری، …)

موفق باشید.

تیم مدیریتی سایت تخصصی جی.آی.اس