دوره پایگاه داده مکانی و نرم افزار PostGIS

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره پایگاه داده مکانی و نرم افزار PostGIS

 • نصب پایگاه داده PostgreSQL و بسته مکانی PostGIS
 • انواع اشیاء مکانی در پایگاه داده
 • روش های استاندارد بیان داده های مکانی (WKT و WKB) و روش های توسعه یافته (EWKT و EWKB)
 • استانداردهای مکانی (OGC SFS و SQL-MM)
 • مدیریت
 • ورود داده ها به پایگاه داده ها
 • بازیابی داده ها
 • ایجاد و ویرایش داده ها
 • کار با عملگرهای مکانی در فرامین SQL
 • ایجاد شاخص (Index)
 • پرس و جوهای مکانی (Spatial Queries):
  • روابط مکانی
  • اندازه گیری ها
  • توابع پردازشی
 • ارجاع خطی (Linear Referencing)
 • استفاده از توابع مدیریتی

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.

В этом году нам выпал уникальный шанс провести 21-ю международную конференцию молодых учёных именно в Харькове&#33, Мы ожидаем более 150 участников из 20 стран мира&#33, Запланировано множество увлекательных мероприятий, Студия Topodin,