آموزش جعبه ابزار Analysis Tools – بخش اول

دومین جعبه ابزار از صندوقچه قرمز رنگ Arc Toolbox جعبه ابزار Analysis Tools است.برخی از تجزیه و تحلیل های کاربردی که بیشترین استفاده را دارند در این جعبه ابزار قرار گرفته اند.عملیات هایی مانند : برش عوارض ، اشتراک گرفتن از لایه ها ، ایجاد حریم و………….. که در ادامه به توضیح آن خواهی...
بیشتر بخوانید
نحوه گرفتن خروجی  Shapefile در نرم افزار  Autocad Map

جهت خروجی گرفتن از عوارض بایستی در نظر داشت که هر دسته از عوارض بایستی مشخص(نقطه های،خطی و سطحی) و ماهیت آنها مشخص و بصورت یکپارچه به همراه اطلاعات توصیفی خروجی گرفته شود. جهت این امر بر روی ابزار Feauture Map و آیکن Export Map File کلیک می نماییم.
بیشتر بخوانید
استفاده از تکنیک های GIS در طراحی شبکه های توزیع نیروی برق و بررسی اثرات اقتصادی آن در کاهش هزینه ها – ۲

۳- روند تهیه طرح با استفاده از GIS ۳-۱- اطلاعات GIS مورد نیاز جهت تهیه طرح های متقاضیان جدید ۳-۱-۱- در صورتی که بانک اطلاعات GIS شبکه فشار ضعیف تا سطح مشترکین در محدوده مورد بررسی تکمیل باشد، جهت تهیه طرح نیاز به اخذ اطلاعات و انجام مراحل زیر می باشد: بررسی فاصله و بار ...
بیشتر بخوانید
ژئورفرنس کردن ( Georeferencing ) یا مختصات دار کردن دادهای رستری

داده های مورد استفاده در GIS از منابع متعددی تامین می شوند. بعضی از آنها مانند نقشه های کاغذی ، عکس های هوایی و …… برای وارد شدن و استفاده در محیط نرم افزار GIS ، نیاز دارند که به وسیله اسکن کردن به یکی از فایل های عکس به فرمت .jpeg .jpg .tiff .bmp ...
بیشتر بخوانید