مقایسه روشهای تولید و جمع آوری اطلاعات مکانی در مقیاس های پایه – بخش اول

مقایسه روشهای تولید و جمع آوری اطلاعات مکانی در مقیاس های پایه – بخش اول

با توجه به نتایج حاصل از مرحله شناخت و نیازسنجی و مدل مفهومی ، مقیاسهای بهینه طرح GIS جهت استفاده عمومی و تخصصی سازمانهای مختلف شهری (به غیر از شرکت گاز که از مقیاس 1:200 نیز بهره می‌برد) ، دو مقیاس کوچک شامل 1:1.000.000 و 1:250.000 و دو مقیاس متوسط و بزرگ مشتمل بر 1:25.000 ...
بیشتر بخوانید
مقاله “مقایسه مدل های Fuzzy AHP باکلی و ANP در ارزیابی توان جنگلداری”

مقاله “مقایسه مدل های Fuzzy AHP باکلی و ANP در ارزیابی توان جنگلداری”

سطح جنگلهای زاگرس به طور دایم در خطر تخریب است. از اینرو باید مدیریتی بر باقی مانده این جنگلها اعمال شود که مبتنی بر ارزیابی توان اکولوژیک باشد. ارزیابی سرزمین در واقع شامل پیش بینی یا سنجش کیفیت سرزمین برای یک کاربری خاص از نظر تولید، آسیب پذیری و نیازمندیهای مدیریت است. بر این اساس ...
بیشتر بخوانید
آموزش جعبه ابزار Analysis Tools – بخش پنجم (ابزار بافر Buffer)

آموزش جعبه ابزار Analysis Tools – بخش پنجم (ابزار بافر Buffer)

10 – Buffer از ابزار بافر جهت ایجاد حریم در دور تا دور عارضه مورد نظر استفاده می شود.به این صورت که پس از معرفی عارضه کافیست اندازه فاصله حریم را از مرکز یا مرز محدوده آن تعیین کنیم.در خروجی این ابزار لایه ی Polygon ساخته می شود که با توجه به اندازه ای که ...
بیشتر بخوانید
روش های جمع آوری اطلاعات مکانی تأسیسات زیرزمینی شهری – ۲

روش های جمع آوری اطلاعات مکانی تأسیسات زیرزمینی شهری – ۲

روش رادار زمین گستر (Ground Penetrating Radar (GPR)) روش رادار زمین گستر ، اصطلاحی عمومی است و به تکنیکهایی اطلاق می‌شود که از امواج رادیویی به طور عمده در دامنه 1 تا 1000MHz برای به نقشه درآوردن ساختارها و تاسیسات مدفون در زمین استفاده می‌کند. در گذشته GPR بر روی به نقشه درآوردن ساختارهای موجود ...
بیشتر بخوانید