نحوه گرفتن خروجی  Shapefile در نرم افزار  Autocad Map

نحوه گرفتن خروجی Shapefile در نرم افزار Autocad Map

جهت خروجی گرفتن از عوارض بایستی در نظر داشت که هر دسته از عوارض بایستی مشخص(نقطه های،خطی و سطحی) و ماهیت آنها مشخص و بصورت یکپارچه به همراه اطلاعات توصیفی خروجی گرفته شود. جهت این امر بر روی ابزار Feauture Map و آیکن Export Map File کلیک می نماییم.
بیشتر بخوانید
استفاده از تکنیک های GIS در طراحی شبکه های توزیع نیروی برق و بررسی اثرات اقتصادی آن در کاهش هزینه ها – ۲

استفاده از تکنیک های GIS در طراحی شبکه های توزیع نیروی برق و بررسی اثرات اقتصادی آن در کاهش هزینه ها – ۲

3- روند تهیه طرح با استفاده از GIS 3-1- اطلاعات GIS مورد نیاز جهت تهیه طرح های متقاضیان جدید 3-1-1- در صورتی که بانک اطلاعات GIS شبکه فشار ضعیف تا سطح مشترکین در محدوده مورد بررسی تکمیل باشد، جهت تهیه طرح نیاز به اخذ اطلاعات و انجام مراحل زیر می باشد: بررسی فاصله و بار ...
بیشتر بخوانید
ژئورفرنس کردن ( Georeferencing ) یا مختصات دار کردن دادهای رستری

ژئورفرنس کردن ( Georeferencing ) یا مختصات دار کردن دادهای رستری

داده های مورد استفاده در GIS از منابع متعددی تامین می شوند. بعضی از آنها مانند نقشه های کاغذی ، عکس های هوایی و …… برای وارد شدن و استفاده در محیط نرم افزار GIS ، نیاز دارند که به وسیله اسکن کردن به یکی از فایل های عکس به فرمت .jpeg .jpg .tiff .bmp ...
بیشتر بخوانید
استفاده از تکنیک های GIS در طراحی شبکه های توزیع نیروی برق و بررسی اثرات اقتصادی آن در کاهش هزینه ها – 1

استفاده از تکنیک های GIS در طراحی شبکه های توزیع نیروی برق و بررسی اثرات اقتصادی آن در کاهش هزینه ها – 1

چکیده صنعت برق، یکی از مهمترین زیرساخت های حیات هر شهر میباشد که لزوم ایجاد شرایط ایمن و پایدار و دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز کاربران، از مهمترین اولویت شرکت های توزیع نیروی برق در سراسر کشور میباشد. گستردگی و پراکندگی خطوط توزیع برق، باعث گردیده تا به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از وضعیت ...
بیشتر بخوانید