کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی)- بخش ۴ (ساخت DEM)

در گام بعدی مرز را مشخص کرده و برای حوضه مشخص شده، نقشه DEM را ایجاد خواهید کرد.

ایجاد مرز

1- محیط ArcCatalog را باز کنید. در قسمت TOC بر روی پوشه Result راست کلیک و گزینه New و سپس بر روی Shapefile کلیک کنید.

24

 

2- در پنجره باز شده در قسمت Name نام پلیگون را marz و بر روی فلش drop_down در قسمت Feature Type نوع عارضه را polyline انتخاب کنید. و با فرض اینکه فعلا” سیستم مختصات تعریف نخواهید کرد، بر روی Ok کلیک کنید.

25

 

3- وارد محیط ArcMAP شوید و Polyline که به نام marz ایجاد کردید. اضافه کنید. از منوی Editor در حالت Start Edit قرار دهید.

نکته: توجه داشته باشید که در نوار ابزار Editor قسمت target برای لایه marz فعال شده باشد.

4- بر روی آیکون کلیک و شروع به ترسیم مرز مورد نظر کنید. توجه داشته باشید بایستی مرز بسته شده باشد.

5- بعد از ترسیم مرز Stop Edit کنید. و وارد محیط ArcCatalog شوید.

6- در قسمت TOC بر روی marz راست کلیک و گزینه Export سپس بر روی گزینه To Coverage کلیک کنید.

7- مسیر مورد نظر خروجی برای این لایه انتخاب و به نام Covermarz ذخیره کنید. بر روی Ok کلیک کنید.

26

 

8- بر روی لایه Covermarz در قسمت TOC راست کلیک و گزینه Properties را کلیک کنید.

9- بر روی سوئیچ Build کلیک کنید. و در پنجره Build بر روی فلش drop_down در قسمت Feature Class کلیک و گزینه Line(به خاطر اینکه برروی خط کار می کنیم.) انتخاب کنید.

27

 

10- بر روی سوئیچ Clean کلیک و پیش فرض پنجره Clean را پذیرفته و بر روی Ok کلیک کنید.

28

 

11-در پنجره Coverage Properties بر روی Ok کلیک کنید.

29

 

12- وارد محیط ArcMAP شوید و لایه های 69471SEG_DGN_Annotation(لایه نقاط کمکی ارتفاع)، Contour (لایه خطوط کنتور ارتفاعی)، 69471SEA.DGN Polyline (آبره) و از فایل Covermarz لایه Polygonرا بار گذاری کنید.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *