کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی)- بخش ۴ (ساخت DEM)

در گام بعدی مرز را مشخص کرده و برای حوضه مشخص شده، نقشه DEM را ایجاد خواهید کرد.

ایجاد مرز

۱- محیط ArcCatalog را باز کنید. در قسمت TOC بر روی پوشه Result راست کلیک و گزینه New و سپس بر روی Shapefile کلیک کنید.

24 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی)  بخش 4 (ساخت DEM)

 

۲- در پنجره باز شده در قسمت Name نام پلیگون را marz و بر روی فلش drop_down در قسمت Feature Type نوع عارضه را polyline انتخاب کنید. و با فرض اینکه فعلا” سیستم مختصات تعریف نخواهید کرد، بر روی Ok کلیک کنید.

25 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی)  بخش 4 (ساخت DEM)

 

۳- وارد محیط ArcMAP شوید و Polyline که به نام marz ایجاد کردید. اضافه کنید. از منوی Editor در حالت Start Edit قرار دهید.

نکته: توجه داشته باشید که در نوار ابزار Editor قسمت target برای لایه marz فعال شده باشد.

۴- بر روی آیکون کلیک و شروع به ترسیم مرز مورد نظر کنید. توجه داشته باشید بایستی مرز بسته شده باشد.

۵- بعد از ترسیم مرز Stop Edit کنید. و وارد محیط ArcCatalog شوید.

۶- در قسمت TOC بر روی marz راست کلیک و گزینه Export سپس بر روی گزینه To Coverage کلیک کنید.

۷- مسیر مورد نظر خروجی برای این لایه انتخاب و به نام Covermarz ذخیره کنید. بر روی Ok کلیک کنید.

26 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی)  بخش 4 (ساخت DEM)

 

۸- بر روی لایه Covermarz در قسمت TOC راست کلیک و گزینه Properties را کلیک کنید.

۹- بر روی سوئیچ Build کلیک کنید. و در پنجره Build بر روی فلش drop_down در قسمت Feature Class کلیک و گزینه Line(به خاطر اینکه برروی خط کار می کنیم.) انتخاب کنید.

27 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی)  بخش 4 (ساخت DEM)

 

۱۰- بر روی سوئیچ Clean کلیک و پیش فرض پنجره Clean را پذیرفته و بر روی Ok کلیک کنید.

28 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی)  بخش 4 (ساخت DEM)

 

۱۱-در پنجره Coverage Properties بر روی Ok کلیک کنید.

29 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی)  بخش 4 (ساخت DEM)

 

۱۲- وارد محیط ArcMAP شوید و لایه های ۶۹۴۷۱SEG_DGN_Annotation(لایه نقاط کمکی ارتفاع)، Contour (لایه خطوط کنتور ارتفاعی)، ۶۹۴۷۱SEA.DGN Polyline (آبره) و از فایل Covermarz لایه Polygonرا بار گذاری کنید.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *