انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: نمایش نقشه های هواشناسی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
با سلام به وسیله اکسل طول و عرض و نقاط ارتفاعی ایستگاههای هواشناسی یک استان را بر روی آرک مپ نمایش داده ام چگونه می توانم نقشه این استان را ضمیمه این نقاط کنم ممنوع.

 
سلام نقاط و فایل نقشه استان باید یک ن.ع سیستم مختصات داشته باشن تا با هم هم پوشانی شن
سلام آقای مهندس چگونه باید نقشه را بر روی نقاط نمایش دهم ممنوع
 
لینک مرجع