انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: نصب برنامه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
من در قسمت نصب برنامه گلوبل مپپر مشکل دارم.
متن error
error 1935.An error occured during the installation of assembly
Microsoft.VC90 .CRT,publickey Token =1fc8b9a1e18e3b ,"win 32 ",version = "9.0.30729.1"proccessor A richitecture="86". please refer to help and support... 
مشکل از VC++ Redistributable 2008 هست.
راه حل:
http://support.microsoft.com/kb/970652
لینک مرجع