انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: مقاله در رابطه با طبقه بندی شی گرا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
عنوان مقاله: ارزیابی استفاده از الگوریتم های فازی در افزایش دقت نقشه های کاربری اراضی استخراج شده با روش های پردازش شیءگرا
http://www.sepehr.org/article_14480_2305.html

 
بله این هم اصل مقاله است که می تونید مستقیم دانلود کنید و بخونید :
http://www.sepehr.org/article_14480_2d53...7b21eb.pdf
لینک مرجع