انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: کتاب مبانی سنجش از دور
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
کتاب مبانی سنجش از دور در 248 صفحه که توسط مرکز سنجش از دور کانادا تهیه شده است.
به عنوان شروعی در بحث های سنجش از دور کتاب بسیار مفیدی است که اشکال رنگی و توضیحات کاربردی بسیار خوبی دارد.
 
متشکرم
لینک مرجع