انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: کتاب سنجش از دور پوشش گیاهی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
لینک مرجع