انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: مقاله مکان یابی مراکز تربیتی استعدادهای درخشان با استفاده از GIS(مطالعه موردی :کرج)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام
یکی از پرکاربردترین حوزه های سامانه های اطلاعات جغرافیایی مکان یابی مراکز خدماتی ، تجاری ، فرهنگی و ... است.
مقاله پیش رو نواحی شهری را از دیدگاه تربیت و پرورش و بروز استعدادهای برتر و نخبه مورد سنجش قرار می دهد و نواحی مستعد جهت پرورش نخبگان را استخراج می کند . این مقاله شهر کرج را به عنوان نمونه مورد مطالعه خود قرار داده است . امیدوارم مورد استقبال همگان قرار گیرد.
 
لینک مرجع