انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: نرم افزار تبدیل مختصات
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نرم افزار تبدیل مختصات جغرافیایی به utm و برعکس
نکته: در هنگام استفاده از این نرم افزار شماره زون منطقه خود را وارد کنید و نوع بیضوی را WGS84  انتخاب کنید.
 

 
لینک مرجع