انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: مقاله نقش اطلاعات ماهواره های سنجش از دور در مدیریت استراتژیک
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مقاله نقشه اطلاعات ماهواره های سنجش از دور در مدیریت استراتژیک
از سرتیپ نامی - وزیر سابق اطلاعات و فن آوری اطلاعات و رئیس اسبق سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
لینک مرجع