انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: تشخيص گونه هاي درختي به روش شي-پايه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
شناساي گونه هاي درختي لازمه ي تفکيک تيپهاي جنگلي است. داده هاي دور سنجي بويژه تصاوير هوايي رقومي با توان تفکيک مکاني و راديومتري بالا، ابزار مناسبي براي اين منظور محسوب ميشوند. در اين مقاله گونه هاي درختي با استفاده از روش طبقه بندي شي-پايه با قابليت اين تصاوير مورد تحقيق قرارا گرفته است. مراحل انجام اين عمليات و ابزارهاي مورد نياز در اين پروسه تشريح شده است.

 
لینک مرجع