انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: سیستم مختصات
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
برای تهیه نقشه ی روستایی در خراسان رضوی با مقیاس 1000/1 از چه سیستم مختصات و چه سیستم تصویری استفاده کنم و در ضمن پایه ترسیم نقشه های من تصاویر google earth  است.
میشه در مورد استاندارد موجودیت ها و مشخصه ها در مدیریت شهری و روستایی هم راهنماییم کنین؟  اصلا در این مورد در تدوین sdi  ملی کاری انجام شده؟
 

 
شما در این مورد می توانید دستورالعمل مربوط به کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در طرح های هادی  روستایی را از بخش شهرسازی دانلود کنید  - در مورد سئوال دومتان متوجه منظورتان از موجودیت ها و مشخصه ها در مدیرت شهر و روستایی نمی شوم - اینکه در مورد فضاهای شهری و روستایی یک زیرساخت داده های فضایی و دستورالعمل مشترک ملی تهیه شده باشد بنده تا جایی کع اطلاع دارم فکر نمی کنم چنین چیزی در ایران فعلا وجود داشته باشد یا اگر وجود داشته باشد ناقص هست چرا که ایجاد زیرساخت داده های فضایی نیازمند :

[*]فرهنگ‌سازي
[*]بررسي داده‌هاي موجود (در سازمانهاي مختلف)
[*]تهيه استاندارد داده‌ها و طراحي پايگاه داده
[*]ساخت پايگاه داده
[*]طراحي Clearinghouse
[*]پياده سازي عملي SDI
می باشد
لینک مرجع