انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: ALL_Purpose_worksheet
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
 

 فایل کاربردی اکسل برای اکثر تبدیل هایی که در محاسبات مهندسی به ذهنتان میرسد.

 
لینک مرجع