انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: نحوه استفاده از نقشه هاي توپوگرافي و تصاویر ماهواره اي در دستگاه GPS
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
  

 

 
لینک مرجع