انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: مکانیابی مناطق مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از GIS
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
لینک مرجع