انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و منطقه ای - PDF
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
موضوع : کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
مطالب عنوان شده :
1- مقدمه ، مفاهیم و تعاریف GIS
2- اجزاء تشکیل دهنده GIS
3- اطلاعات ورودی و خروجی در GIS
4-کاربردهای GIS در برنامه ریزی شهری
5- لایه های اطلاعاتی مورد نیاز در برنامه ریزی شهری
6-  فهرست اشکال و جداول
 
لینک مرجع