انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: در منطقه با چه فاصله ای باید مطالعه توپوگرافی شود؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
با توجه به شیب منطقه (الفا) و عدد مخرج مقیاس نقشه توپوگرافی (S) در دسترس، از فرمول زیر برای محاسبه  فاصله مطالعه توپوگرافی  استفاده می شود. 

 

 
لینک مرجع