انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: کاربرد GIS در مکانیابی عرصه های پخش سیلاب
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
یکی از کاربردهای غیر قابل انکار سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربرد آن در مکانیابی می باشد که از زمینه های پرکاربرد آن مدیریت بحران بوده و در این حوزه مسئولین مدیریتی را بر آن داشته تا آن را وارد بلایای طبیعی نموده و بتوانند بوسیله جی ای اس تحلیلی درست و بهینه از زمان ، چگونگی ، میزان و مدت پدیده ی بلایای طبیعی مطلع گردند . لذا مقوله سیل که از دیرباز بشر را به فکر مشقول نموده از این قبیل بلایا می باشد . مولفان این مقاله علمی کوشیده اند تا نحوه بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی را در پیش بینی وقوع سیل ، مکان آن ، میزان آن و در نهایت بکارگیری سیستم های هشدار برای خوانندگان و جویندگان علم توضیح دهند . 
 
ممنون. مطالب خوب بودند.
لینک مرجع