انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش AHP
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
هدف نهايي در هر تحقيق در مورد فرآيندهاي توده اي دامنه ها تهيه نقشه پهنه بندي و تقسيم بندي منطقه مورد مطالعه به مناطقي با درجات مختلف خطر با هدف کاهش آسيبهاي ناشي از آنهاست. امروزه روشههاي مختلفي براي پهنه بندي خطر حرکات توده‌اي زمين ارائه شده است. هريک ازين روشها عوامل مختلفي را مد نظر قرار ميدهند. در مطالعه حرکات توده اي حوضه آبريز رودخانه مادرسو از عوامل شيب، جهت شيب، ليتولوژي، کاربري اراضي، باران، فاصله از رودخانه و گسل، براي پهنه بندي خط لغزش استفاده شد.

 
sepas az lotfetoun
لینک مرجع