انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: سیستم مختصات و سیستم تصویر در GIS - بخش دوم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

سیستم مختصات بیضوی :


یک کره بر اساس یک دایره بنا می شود در صورتی که یک بیضوی بر اساس بیضی شکل میگیرد. شکل یک بیضی با دو شعاع تعیین می گردد، شعاع بزرگو شعاع کوچک.

02 با گردش یک بیضی حول محور کوچک یک بیضوی شکل می گیرد. یک بیضوی معمولاً با اندازه محور کوچک آن (a) و محور بزرگ آن (b) تعریف می گردد. البته معولاً به جای b از ضریب تسطیح (Flattening) که از فرمول زیر محاسبه می گردد، استفاده می شود. از آنجایی که مقدار عددی f خیلی کوچک است از معکوس آن استفاده می شود.


متن کامل این مطلب را در سایت تخصصی جی.آی.اس بخوانید
لینک مرجع
  • انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS): http://gistech.ir/forum/index.php
  • :