انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: ارائه روشی جهت ارزیابی ویژگی کیفی معماری با AHP
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ارائه روشی جهت ارزیابی ویژگی کیفی معماری سازمانی مبتنی بر AHP
 
لینک مرجع