اعلانات انجمن


مدیر ارشد
نام کاربری ایمیل پیام خصوصی
علوی ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر

مدیرکل
نام کاربری ایمیل پیام خصوصی
ادمین ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر

مدیران
نام کاربری انجمن ایمیل پیام خصوصی
mousavi پایگاه داده مکانی (Spatial Database)
علوم مهندسی
ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
sanjesh_88 نرم افزارهای سنجش از دور
ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
فرهمند آرک جی.آی.اس (ArcGIS)
ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر
یوسفی جغرافیا، شهرسازی و برنامه ریزی شهری و روستایی
ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام خصوصی به این کاربر