استفاده از تکنیک های GIS در طراحی شبکه های توزیع نیروی برق و بررسی اثرات اقتصادی آن در کاهش هزینه ها – 1

چکیده

صنعت برق، یکی از مهمترین زیرساخت های حیات هر شهر میباشد که لزوم ایجاد شرایط ایمن و پایدار و دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز کاربران، از مهمترین اولویت شرکت های توزیع نیروی برق در سراسر کشور میباشد. گستردگی و پراکندگی خطوط توزیع برق، باعث گردیده تا به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از وضعیت موجود شبکه های برق، خدمات مختل به مشتریان با صرف زمان و هزینه فراوان انجام گردد. سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت رفع اینگونه مشکلات و انجام مطالعات مهندسی و خدمت رسانی به مشتریان، کمک های فراوانی به صنعت برق نموده است. در این مقاله عملیاتی نمودن سیستم GIS و طراحی شبکه های برق بر مبنای GIS در چهار بخش کلی، توضیح داده شده است. استفاده از این روش در واحد طراحی، باعث کاهش مدت زمان تهیه طرح، کاهش تعداد بازدید، بالا بردن کیفیت طرح و همچنین جلوگیری از طراحی نامناسب پست ها و تجهیزات حفاظتی شده است. همچنین در آخر اثرات اقتصادی اجرای این طرح از جمله جلوگیری از اتلاف زمان هزینه طراح و متقاضی بررسی شده است.

1- مقدمه

با توجه به ماهیت مکانی عوارض شبکه توزیع برق، بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی بعنوان علم و فن آوری مدیریت بهینه اطلاعات مکان مرجع، می تواند در انجام بهینه فعالیت های توزیع برق، مدیران و کارشناسان توزیع برق را یاری نماید. در خطوط و شبکه انتقال و توزیع نیرو با توجه به گستردگی جغرافیایی آنها بر روی سطح زمین و دارا بودن ماهیت مکان مرجع، بهره برداری و توسعه صنعت برق کشور در جهت افزایش بازدهی و بهره وری از شبکه سراسری برق و تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق و تامین نیاز مشترکین نیازمندی به خدمتگیری یک تفکر سیستمی، جامع و بهینه در صنعت برق را روز به روز با اهمیت تر میسازد. از آنجایی که سیستمهای اطلاعات جغرافیایی توانایی کسب، ذخیره، سازماندهی، بازیابی، تجزیه و تحلیل دادههای جغرافیایی را دارا هستند، میتوانند در بهبود مدیریت، برنامه ریزی و عملیات شبکه انتقال و توزیع نیرو، نقش موثری را داشته باشند.

در نتیجه عملیات توسعه و احداث، تأسیسات جدید مانند خط، پست و پایه ایجاد شده و نیاز است که اطلاعات مکانی و توصیفی این عوارض جمع آوری و آماده سازی گردد. میتوان گفت که حجم قابل توجه و مهم فرآیند به بهنگام رسانی اطلاعات در پایگاه داده GIS مربوط به پروژههای احداث و توسعه میباشد که اگر حین طراحی این کار انجام گیرد کمک شایانی به کاهش هزینه و زمان میکند، ضمن اینکه علاوه بر بروز ماندن بانک اطلاعاتی GIS این سیستم میتواند در ارائه طرح بهینه و اقتصادی نیز موثر واقع گردد، بطوریکه در شرکت توزیع برق بوشهر بطور میانگین 60 % طرح های داده شده با استفاده از سیستم GIS و بدون نیاز به بازدید انجام می گیرد.

در این مقاله سیستم طراحی شبکه توزیع برق بوشهر که بر مبنای GIS می باشد، ارائه داده شده است که شامل مراحل درخواست طرح توسط واحد مشترکین و تهیه و ترسیم طرح با استفاده از GIS و در نهایت کدگذاری عوارض GIS می باشد. در نهایت اثرات اقتصادی طراحی با استفاده از سیستم شرح داده شده که بصورت عملیاتی در این شرکت مورد استفاده قرار گرفته است، آورده شده است.

2- درخواست تهیه طرح :

2-1- ارائه درخواست تهیه طرح از واحد مشترکین

کلیه متقاضیان برق می بایست جهت تشکیل پرونده، صرفاً تقاضای خود را از طریق واحد امور مشترکین مدیریت های برق ارائه نمایند و تهیه هر طرحی که تقاضای آن از امور مشترکین ارجاع نشده باشد قابل انجام نمی باشد.

ارائه درخواست تهیه طرح از واحد مشترکین به واحد مهندسی، میبایست از طریق نرم افزار کنترل پروژه و با تکمیل اطلاعات زیر در فیلد درخواست طراحی انجام شود:

 • عنوان پروژه
 • کد نزدیکترین پایه
 • هدف پروژه
 • کد X و Y ملک متقاضی
 • شماره درخواست ثبت شده در فرم تقاضای واگذاری انشعاب

2-2- ارائه درخواست طرح از واحد بهره برداری

جهت ارائه درخواست تهیه طرح از واحد بهره برداری به واحد مهندسی، می بایست بررسی اولیه پروژه توسط واحد بهره برداری در نرم افزار GIS صورت پذیرد و درخواست طرح بر مبنای کدهای GIS محدوده مورد بررسی آدرس دهی شود.

ارائه درخواست تهیه طرح از واحد بهره برداری به واحد مهندسی، میبایست از طریق نرم افزار کنترل پروژه و با تکمیل اطلاعات زیر در فیلد درخواست طراحی انجام شود:

 • عنوان پروژه
 • کد GIS پست
 • هدف پروژه
 • کد GIS پایه

2-3- ارائه درخواست طرح از واحد طرح و نظارت

کلیه تقاضاهای تهیه طرح که از واحد طرح و نظارت ارائه می گردد میبایست از طریق نرم افزار کنترل پروژه و با تکمیل اطلاعات زیر در فیلد درخواست طراحی انجام شود:

 • عنوان پروژه
 • کد GIS پست
 • هدف پروژه
 • کدGIS نزدیکترین پایه به محل مورد نظر

نویسنده: محمد حسین شریف جعفری ، شهریار فولادی ، سمیه نجیبی ، سید مهدی صالحی زاده ، بهاره خجسته پور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *