مقاله “سیستم اطلاعات جغرافیایى و برنامه ریزى شهرى”

در برنامه ریزى شهرى براى ارتقاى سیاستهاى توسعه پایدار شهرى به سیستم اطلاعات جغرافیایى نیازمند هستیم. این سیستم معمولا براى برنامه ریزى جامع، منطقه بندى، مکانیابى تاسیسات خدمات شهرى و … به کار مى رود. سیستم اطلاعات جغرافیایى از دهه 1960 تا به حال، سریع ترین نرخ رشد را درجهان داشته است و مى توان آن را به منظور مدیریت بهینه سرزمین ها و ساماندهى مدبرانه منابع محدود کره زمین به کار برد. بخش مهمى از پشتوانه تئوریک و متدولوژیک سیستم اطلاعات جغرافیایى ، ریشه درانقلاب (کمى و کیفیتى) در جغرافیا دارد. هدف این پژوهش شرح تکنولوژى اطلاعات جغرافیایى در برنامه ریزى شهرى بوده و نشان مى دهد که چه چیزهایى در شکل گیرى سیستم هاى پشتیبان تصمیم گیرى فضایى و سیستم هاى پشتیبان برنامه ریزى موثر هستند و نهایتا پیرامون توسعه آینده تصمیم گیرى غیر متمرکز که در دهه هاى آینده حکمفرما خواهند بود به بحث پرداخته خواهد شد.

عنوان مقاله: سیستم اطلاعات جغرافیایى و برنامه ریزى شهرى

کلمات کلیدى: سیستم هاى پشتیبان برنامه ریزى (PSS) ، برنامه ریزى شهرى ، سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS)

نویسندگان: محمد آقازیارتى فراهانى

ارائه شده در: اولین همایش GIS شهری- 1386

رمز: gistech.ir

دانلود “GIS-147.rar” GIS-147.rar – Downloaded 2093 times – 315 KB

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *