تصمیم گیری قطعی و فازی در مکان یابی پارکینگ های عمومی طبقاتی – بخش چهارم

نتایج

نتایج حاصل از روش بولین:

با اعمال استانداردهای زیر مکان یابی به روش بولین انجام شد که نتیجه آن در شکل 5 نشان داده شده است . محل های مکان یابی شده با این روش بایستی دارای شرایط زیر باشند:

  • درفاصله صفر تا 300 متری مراکز اداری قرار گرفته باشند.
  • درفاصله صفر تا 250 متری مراکز آموزشی قرار گرفته باشند.
  • درفاصله صفر تا 350 متری مراکز تجاری، فرهنگی – تفریحی، بهداشتی، زیارتی و پایانه ها باشند.
  • در فاصله صفر تا 350 متری معابر درجه یک و دو قرار گرفته باشند.
  • در محدوده کاربری های مناسب برای احداث پارکینگ قرار گرفته باشند.
  • در محدوده املاک با هزینه تملک گران ترین نباشند.
  • در محدوده 200 متری گسل و نیز کاربری های نامناسب برای احداث پارکینگ نباشند.

نتایج حاصل از روش OWA:

در این روش OWA علاوه بر وزن های به دست آمده از مقایسات دوتایی، از وزن های دیگری به نام وزن های درجه ای نیز استفاده شد .با تعریف وزن های درجه ای در حالت های مختلف می توان به نتایج متفاوتی دست یافت که از لحاظ میزان

ریسک و توازن با همدیگر فرق دارند (جدول 2) در ادامه با در نظر گرفتن حالات مختلف وزن های درجه ای مکان یابی صورت گرفته که نتایج آنها در شکل 6 الی 10 و جدول 3 آمده است. در روش OWAحالت ریسک کم و دارای مقداری توازن در مقایسه با چهار حالت دیگر به دلیل داشتن ریسک نسبتاً پایین، دارا بودن توازن نسبی بین معیارها، مکانیابی شدن مساحت مورد نیاز در کلاس بهترین و موقعیت مناسب محدوده های پیشنهادی، بهترین حالت شناخته شد . برای تأیید نهایی و بررسی دقت نتیجه حاصل از این حالت، نقشه مطلوبیت حاصله برای OWA با لایه های موثر مثل فاصله از مراکز اداری، تجاری و معابر درجه یک و نیز کاربری های مناسب برای پارکینگ و قیمت زمین مقایسه شد، مشخص گردید که دو کلاس برتر مکان یابی در کلاس های با ارزش بالای لایه های فوق قرار دارد.06

شکل 5- مکان های مناسب برای احداث پارکینگ عمومی به دست آمده از روش بولین

07 جدول 2- وزن های درجه ای داده شده به معیارها در حالت های مختلف روش OWA

08 جدول 3- مقایسه مساحت مکانیابی شده در کلاسهای مطلوبیت به روش OWA درحالت های مختلف

*ارقام مربوط به مساحت کلاس ها در واحد متر مربع میباشند.

09

شکل 6- مطلوبیت احداث پارکینگ به روش OWA با حداقل ریسک و بدون توازن

10

شکل 7- مطلوبیت احداث پارکینگ به روش OWA با ریسک متوسط و توازن کامل

11

شکل 8- مطلوبیت احداث پارکینگ به روش OWA با حداکثر ریسک و بدون توازن

12

شکل 9- مطلوبیت احداث پارکینگ به روش OWA با ریسک زیاد و دارای مقداری توازن

13

شکل 10- مطلوبیت احداث پارکینگ به روش OWA با ریسک کم و دارای مقداری توازن

نویسندگان: علی اکبر متکان، علیرضا شکیبا، سید حسین پورعلی ، عیسی عبادی

2 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *