جایگاه و نقش سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بازاریابی -۲

۱. مدیریت بازاریابی با کمک سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

کسب و کارها باید دنیایی از اطلاعات را مدیریت و از آنها استفاده کنند. این اطلاعات شامل یک موقعیت جغرافیایی، یک آدرس، یک محدوده و منطقه سرویس دهی، محلهایی برای فروش و مسیرهای تحویل که بتواند در یک نقشه دیده شود و تحلیل گردد، می باشد.

01

شکل (۱): یکپارچه شدن عواملی بازاریابی با 5PS – GIS.

همانگونه که در شکل شماره (۱) نشان داده شده است، بیومونت (beaumont) در سال ۲۰۰۱ نشان داده است که استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، یک P اضافه در کنار 4P بازاریابی ایجاد می کند. نقش مرکزی GIS در این مدل باعث یکپارچه شدن اجزاء گوناگون این چهار P شده و امکان تصمیم گیری استراتژیک (Strategic decision making) را در بازاریابی ایجاد می کند.

GIS می تواند با تجارت و کسب و کار، دادههای سرشماری، داده های جغرافیایی و داده های مشتریان، یکپارچه شود و به این ترتیب برنامه هایی را تولید کند که می توانند در سرتاسر یک سازمان بطور کامل از طریق اینترنت به اشتراک گذارده شوند.

این سیستم بازگشت سرمایه (ROI: Return On Investment) را روی یک میزبان برنامه های کاربردی جغرافیایی که شامل بهترین سایتها، نمایش عملکرد مشتریان، تحلیل محدوده بازار، به روز آوری و مدیریت داراییها در زمان واقعی و تعبیه و ایجاد خدمات مبتنی بر محل استقرار برای مشتریان (location –based services (LBS)) می باشد، حداکثر می کند و دارای قابلیتهای زیر میباشد:

۱-۱ تحلیل مشتری (Customer Analysis ) :

پایگاه داده مشتریان یکی از منابع مهم یک شرکت و سازمان است. درک کردن مشتری یکی از نقاط حساس و اساسی در موفقیت هر شرکت است. ایجاد یک تصویر کلی چند بعدی از پایگاه داده مشتریان برای تعیین قلمرو، طرح و اندازه گیری مناطق بازاریابی و مهمتر از همه یافتن مشتریان بیشتر، همانند مشتریان فعلی کمک به سزایی می کند. GIS به کسب و کارها کمک می کند که ارزش و رفتار مشتریان را سازماندهی و پیگیری کنند و بتوانند تشخیص دهند که:

  • مشتریان سازمان چه کسانی هستند؟
  • بهترین مشتریان سازمان چه کسانی هستند؟
  • مشتریان سازمان چه چیزی می خرند؟
  • چگونه می توان به آنها دست یافت؟
  • کجا می توان مشتریان دیگری همانند آنها یافت؟

در شکل شماره (۲) مناطق مشخص شده، مناطقی هستند که برای تجارت موردنظر، منطقه هدف محسوب می شوند. موقیعت فروشگاه با یک مربع مشخص شده است. این اطلاعات می تواند زمینهای برای تحقیقات بعدی صاحبان کسب و کارها ایجاد کند و از این طریق کسب و کارها می توانند تحلیل کنند که مشتریانشان برای دسترسی به کالاها و خدمات آنها باید چه مسیرهاو موانعی را پشت سر بگذارند و چگونه میتوانند به مشتریان در راه یابی به مقصدشان کمک کنند، چگونه تسهیلات خود را بهتر در اختیار مشتریان قرار دهند و با مدلسازی ساختار و فعالیتهای رقبای خود، برای کسب مزیت رقابتی در بازار برنامه ریزی های بهینه داشته باشند.

02

۱ – ۲ تحلیل بازار (Market analysis):

روشی که در یک منطقه خوب جواب می دهد ممکن است در منطقه دیگر، به خوبی عمل نکند. ابزار تحلیل بازار GIS می تواند به ما کمک کند که تعیین کنیم کدام محصول و تبلیغات با شیوه زندگی و الگوی خرید مشتریان ما سازگار است. در شکل شماره (۳) مشخص شده است که موقعیت هر فروشگاه کجاست، مشتریان در کجا قرار دارند و بازار مشتریان با چه درصدی توزیع شده است.

03

۱ – ۳ انتخاب محل (Site selection):

اطلاعات و داده های مشتریان می تواند به ارزیابی موقعیت فروشگاهها کمک کند. GIS می تواند به کسب و کارها در انتخاب محل مناسبی برای احداث فروشگاههای بعدی، مراکز توزیع یا مناطق سرویس (Service Area) آنها کمک کند. با GIS می توان نفوذ بازار، اشتراک بازار و محدودهٔ تجاری را به تصویر کشید.

04

شکل ( 4): انتخاب محل.

05

شکل (۵): انتخاب بازار و محل فروشی.

به خوبی میتوان دید که GIS به ما در انتخاب بهترین محل برای احداث فروشگاهها و کسب و کارهای جدید با توجه به اطلاعات رقبا و مشتریان کمک می کند.

۱ – ۶ مدیریت مناطق فروش (Territory Management):

این مبحث شامل مدیریت تمام منابع تحت مالکیت یک سازمان می شود و برنامه ریزان را قادر میسازد که بتوانند تمام دادههای مربوط به داراییهای خود را پیاده سازی، تحلیل و مدیریت کنند.

GIS می تواند به داده ها حساسیت نشان دهد و بهترین سناریوها را برای توسعه، حفاظت و افزایش قدرت نفوذ کسب و کارها ارائه کند. GIS می تواند برای پیگیری، مدیریت و پیش بینی فروش و موجودی انبار به کار رود. همچنین می تواند برای تعیین و تشخیصی بهترین محدوده کاری و متعادل سازی مناطق فروشی که به نظر اوریب و ناصاف می رسند به کار رود.GIS به کسب و کارها برای مدیریت مناطق فروش با پاسخگویی به سئوالاتی همانند سئوالات زیر کمک می کند:

  • چگونه میتوان مناطق فروش متعادلی ایجاد کرد؟
  • میانگین جمع فروش برای مشتریان نسبت به مناطق فروش چیست؟
  • چگونه میتوان مناطق فروش را بهینه سازی و طراحی کرد؟
  • چگونه میتوان مناطق فروش را مدیریت کرد؟

05-2

شکل (6): مدیریت سرمایه ها.

06

شکل ( 7): سئوالات بنیادی در مدیریت بازاریابی و ارتباط آنها با GIS

قابلیتهای GIS در کلّیه ابعاد بازاریابی، به شرح زیر تأثیرگذار هستند:

07

شکل( 8):کاربردهای در  بازاریابی

نویسنده: دکتر محمد طالقانی دکتر بهمن رمضانی گورابی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *