جایگاه و نقش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بازاریابی -۱

چکیده

ارزشمندی فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (Geographic Information System (GIS)) در کسب و کارها و صنعت بازاریابی هیچگاه بیشتر و چشمگیرتر از امروز نبوده است. کسب و کارهای کوچک و بزرگ بطور یکسان می توانند سیستمهای اطلاعات جغرافیایی را به عنوان یک ابزار تحلیل ضروری و اجتناب ناپذیر در انتخابهای مختلف، تحلیل مناطق بازاری، مدیریت مناطق فروش، نمایش و به تصویر کشیدن مشتریان، مسیریابی فروش و خدمات و نیز تدوین استراتژیهای تجاری بدانند و از آن استفاده کنند. در این مقاله ابتدا ارکان یک سیستم بازاریابی الکترونیکی بر مبنای اطلاعات جغرافیایی، معرفی و بررسی میشود و سپس عملکرد موفق سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در هدایت و مدیریت فعالیتهای سازماندهی شده تبلیغی هدفدار بازاریابی، به تفصیل مدل می گردد. در مرحله بعد GIS به عنوان یک ابزار یکپارچه سازی بررسی میشود. این مدل در نهایت منجر به ایجاد یک هسته یکپارچه – کننده اجزاء گوناگون چهار P مختلط بازاریابی و ایجاد قدرت تصمیم گیری استراتژیک بازاریابی می شود (5ps). در پایان مقاله نیز به نقش GIS در بازاریابی الکترونیکی و در بازاریابی مستقیم اشاره می شود. در این مقاله میزان توانمندی یک سیستم بازاریابی مبتنی بر سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در پاسخگویی به کلیه سناریوهای بازاریابی بررسی و تحلیل می شود.

واژگان کلیدی:

بازاریابی الکترونیکی (E-Marketing)، سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری (Decision support systems) ، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، سیستمهای اطلاعات بازاریابی، اطلاعات جغرافیایی و تحلیل بازار،

مقدمه

کسب و کارها باید دنیایی از اطلاعات را مدیریت و از آنها استفاده کنند. این اطلاعات شامل یک موقعیت جغرافیایی، یک آدرس، یک محدوده و منطقه سرویس دهی، محلهایی برای فروش و مسیرهای تحویل که بتواند در یک نقشه دیده شده و تحلیل گردد، می باشد. در این مقاله یک سیستم مدیریت بازاریابی الکترونیکی براساس سیستمهای اطلاعات جغرافیایی پیشنهاد می گردد. یک سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم اطلاعات متفاوتی است که براساس اطلاعات مکانی (Spatial data ) و توصیفی (Attribute data) می تواند دنیای پیرامون ما را مدلسازی کرده و به تصویر بکشد. GIS با کمک توابع توانمندی که دارد میتواند باعث تصمیم گیریهای دقیق و مدیریت بهینه منابع و رفتارها شود. برآوردهای معتبر نشان داده است که ۸۰٪ از اطلاعات مربوط به عوارض (Entities)، وابسته به مکان و موقعیت آنهاست ، با این دیدگاه هیچ حد و مرزی برای کاربردهای سیستمهای اطلاعات مکانی قابل تصور نیست. ارزشمندی فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در کسب و کارها و صنعت بازاریابی هیچگاه بیشتر و چشمگیرتر از امروز نبوده است. کسب و کارهای کوچک و بزرگ بطور یکسانی می توانند سیستمهای اطلاعات جغرافیایی را به عنوان یک ابزار تحلیل ضروری و اجتناب ناپذیر در انتخابهای مختلف، تحلیل مناطق بازار، مدیریت مناطق فروش، نمایش و به تصویر کشیدن مشتریان، مسیریابی فروش و خدمات و نیز تدوین استراتژیهای تجاری بدانند و از آن استفاده کنند. در اینجا اهمیت استفاده از GIS در ابعاد مختلف کسب و کار و صنعت بازاریابی کشور به عنوان یک بستر و زیرساخت مناسب و بسیار قوی که موجب توسعه تجارت الکترونیکی می گردد، مورد تاکید قرار می گیرد. در مقاله خواهیم دید که استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی چگونه میتواند به داشتن یک بازاریابی موفق GIS یکی از فناوریهای نوین اطلاعاتی است که دارای تحلیلگرهای قوی و بسیار توانمند برای نظارت، ارزیابی، مدیریت، بهینه سازی و پیاده سازی صحیح یکپارچگی در کلیه سازمانها، بدون محدودیت های وابسته به نوع عملکرد و فعالیتهای آن سازمانها می باشد. GIS دارای تحلیلگر کسب و کار، تحلیلگر شبکه، تحلیلگر مکانی (Spatial Analyst) ، تحلیلگر سه بعدی (3D Analyst) و بسیاری تحلیلگرهای دیگر برای پیاده سازی و مدیریت سیستمهای یکپارچه مختلف از جمله یک سیستم کامل کسب و کار است. شرکتهایی می توانند در عصر حاضر و در بازار امروز به رقابت بپردازند که با زبان و ابزارهای آن آشنا باشند. اینترنت توانسته است تعاریف مصطلح استراتژی و رقابت را دگرگون سازد. در عصر حاضر که عصر فناوری اطلاعات است، شرکتها و کسب و کارهایی که می خواهند در تجارت بویژه تجارت الکترونیک موفق باشند باید دارای توانمندیهای لازم برای یک بازاریابی قدرتمند در محیطهای الکترونیکی و مجازی بوده و باید به دیدگاههای جدید در این رابطه دست یابند. در GIS، اطلاعات مکانی (نقشه ها) و اطلاعات توصیفی دارای زیرساختهای مختلفی پایگاههای اطلاعاتی، با یکدیگر ارتباط معنی دارای پیدا می کنند و به اصطلاح، دادهها به مکان خود مرتبط می شوند و پیاده سازی چنین سیستمی می تواند به کمک توابع غنی و توانمند موجود در سیستم، پاسخ بسیاری از مشکلات مربوط به تصمیم گیری و مدیریت کلان را با ضریب اطمینان بالا در اختیار مدیران ارشاد سازمانها و صاحبان کسب و کارها قرار دهد.

نویسنده: دکتر محمد طالقانی دکتر بهمن رمضانی گورابی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *