کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در صنعت گردشگری -۴

کاربرد مدل های رقومی ارتفاعی در گردشگری

از این مدلها میتوان برای تولید نقشه های میزان شیب و جهت شیب و مدلهای سه بعدی یا پرسپکتیو استفاده کرد. اطلاعات مربوط به ناهمواریهای سطح زمین یا همان توپوگرافی در قالب مدلهای رقومی ارتفاع، اصلیترین لایه اطلاعاتی در همه مطالعات مربوط به مدل سازی علوم زمین مانند مدل سازی هیدرولوژیک، آب و هوایی و اکولوژیک محسوب میشود.

همان طور که در بحث سامانه های اطلاعات گردشگری ملاحظه شد، داشتن اطلاعات توپوگرافی برای انجام برنامه ریزی گردشگری از اصلیترین نیازهاست؛ بدین معنی مدلهای رقومی ارتفاع در ترکیب با سایر اطلاعات فضایی، پایگاه اطلاعات مهمی را بر تحلیلهای مرتبط با ناهمواریها یا انیمیشن ویدئویی سه بعدی مانند پرواز ایجاد میکنند.

در دنیای حاضر، سامانه های اطلاعات جغرافیایی ابزارهای قدرتمندی محسوب می شوند که تولید مدلهای رقومی ارتفاع را با دقتهای مناسب فراهم می کنند. این مدلها با همپوشانی تصاویر ماهواره ای، دید و منظر واقعی از چشم اندازهای موجود در طبیعت را فراهم می کنند. حال اگر اطلاعات گردشگری مورد نظر روی این اطلاعات همپوشانی داده شود امکان مشاهده عینی موقعیت منابع گردشگری در شرایط ناهمواری مختلف وجود خواهد داشت.

نمونه هایی از کاربردهای مدل رقومی ارتفاع در برنامه ریزی گردشگری این ناحیه در نگاره بعدی ارائه شده است. تصویر فوقانی در این نگاره دید سه بعدی همراه با کاربریهای استخراج شده از تصویر ماهواره ای را نشان می دهد. در این تصویر جزئیات پوشش برفی ارتفاعات، دریاچه یخچالی و همچنین دره های مختلف مشاهده میشود. با نرم افزارهای به کار گرفته شده امکان پرواز در سطح منطقه وجود دارد و بدین ترتیب مشاهده کوچکترین جزئیات برای گردشگر فراهم میشود. از مهمترین ویژگیهای این کار، امکان مشاهده مدل سه بعدی ناحیه گردشگری در دستگاه های تعیین موقعیت جهانی است و بدین ترتیب گردشگر در هر موقعیتی از ناحیه گردشگری قرار گرفته باشد با استفاده از این ابزار میتواند موقعیت خود را تعیین و با وجود هرگونه مشکل مسیر خود را پیدا کند. این گونه مطالعات در سایر نواحی کشور در حال انجام است و سعی میشود با بهره گیری از مدلهای رقومی ارتفاع دید وسیع و منظر واقعی را از سطح زمین در اختیار گردشگران قرار دهند تا به عنوان یک راهنما از آن استفاده کنند

برای اینکه بتوان هریک از شرایط فوق را با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی انجام داد الزاما باید از توابع ویژه آن استفاده کرد. توابع موجود برای انجام این امور بسیار متنوع و متعددند و همه روزه در حال افزایش هستند که در این بخش از مقاله سعی میشود انواع توابع موجود در سامانه های اطلاعات جغرافیایی با ذکر مثالهایی عینی بررسی و نقش آنها در برنامه ریزیهای گردشگری مناطق تشریح شود.

02

تهیه نقشه های الگوی جرم و جنایت

تهیه نقشه های الگوی جرم و جنایت برای استقرار هوشمندانه مأموران و نظارت مؤثر بر برنامههای کنترل و گشتهای محلی، مقایسه آنها با مسیرهای گردشگری جهت محدود کردن ورود گردشگران به این مناطق.

03

ترافیک مسیرها

میتوان بر وضعیت جادهها و پلها از لحاظ ترافیک نظارت کرد و مسیر های تورها را بر این اساس تنظیم کرد و همچنین نقشه های برنامه ریزی برای مقابله با بلایای طبیعی و مسیرهای پر خطر را تولید کرد.

04

معرفی مسیرهای دوچرخه سواری

میتوان مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در پارکها، تفرجگاهها،داخل شهرها و کوهستانها را تعریف کرد.

05

مسائل بهداشت و سلامت

نظارت بر کیفیت آب، برای حفاظت از سلامت عمومی در مکانهای توریستی و دهکده های گردشگری.

06

تحلیل مسیر

تورگردانان با استفاده از تحلیلها مسیرهای توفان، باد و بارش وضعیت آب و هوا در مقصد را پیشبینی میکنند و تجهیزات و پوشش مناسب مقصد را به اطلاع گردشگران میرسانند.

07

طرحریزی مسیرهای پرواز با هواپیمای سبک به منظور عبور از یک پهنه طبیعی

08

نقشه اثرات زیست محیطی

ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه زیرساختها و تأسیسات گردشگری در منطقه

09

بازاریابی

آژانس مسافرتی مشتریان خود را به توجه به مکان سکونتشان و فاصله شان نسبت به آژانس به منظور انجام فعالیتهای بازاریابی تحلیل میکند.

10

مدیریت سایت گردشگری

مدیریت سایت گردشگری یا یک پارک تفریحی تسهیلات امدادی را از طریق مدل سازی نیازمندیها و امکان دسترسی طراحی میکند.

11

پهنه بندی زیست محیطی

شناسایی حریمهایی از پارک جنگلی که امکان سیل در آنجا وجود دارد و پهنهبندی سیلاب در تفرجگاهها

12

شناسایی پهنه های برفنشین در کوهستان ها، و تحلیل مدت ماندگاری برف به منظور امکان سنجی احداث پیست های اسکی و ریزورت های کوهستانی

12-2

شناسایی آلودگیهای ناشی از کشتیهای تفریحی که در یک تفرجگاه ساحلی عبور و مرور میکنند.

13

مکانیابی

مکانیابی مراکز اطلاع رسانی گردشگری و تعیین محدوده هایی که هر یک از این مراکز میتوانند پوشش دهند.

14

تحلیل چشم اندازهای مختلف یک جاذبه طبیعی به منظور مکان گزینی کمپهای اکوتوریستی

15

تحلیل تقاضا

تحلیل تقاضای گردشگری و پراکنش مکانی آنها در فصول مختلف سال

16

نتایج

نتایج این پژوهش نشان میدهد که آنچه از تواناییهای سامانه های اطلاعات جغرافیایی برمی آید این است که با بهرهگیری از پایگاه اطلاعات تشکیل شده در مورد سؤالات ذیل، چه برای برنامه ریزان و مسئولان و چه برای متقاضیان سفر، پاسخهای لازم و مقتضی ارائه می شود.

  • موقعیت پدیده ها یا کجایی آنها ،
  • شرایط و ویژگیهای پدیدهها،
  • گرایشها یا روند موجود در دادهها،
  • بهترین گزینه حرکت در میان راههای موجود،
  • الگوی موجود در پدیدهها و
  • رخداد شرایط آینده یا مدل سازی شرایط آتی پدیده ها .

برای تهیه پاسخهای مناسب به سؤالات فوق، توابع مختلفی به مرز زمان در سامانه های اطلاعات جغرافیایی تعبیه و برنامهریزی شده است تا کاربران سیستم راحتتر بتوانند اطلاعات خود را اخذ کنند. توانایی سامانه های اطلاعات جغرافیایی در دستکاری دادهها و روابط فضایی و فراهم کردن اطلاعات جدید با ترکیب اطلاعات جمع آوری شده در پایگاه اطلاعاتی موجب شده سامانه مذکور توسعه زیادی یافته و توابع برنامه نویسی شده به مرور زمان شکل جامعتر و کاملتری به خود بگیرد.

نویسندگان: دکتر مهدی مدیری، مهرداد کرمی، سهند بنی کمالی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *