سیستم های تعیین موقعیت اتوماتیک وسایل نقلیه (AVL) – بخش چهارم

3- اجزای سیستم های تعیین موقعیت اتوماتیک وسایل نقلیه

به طورکلی، سیستم های تعیین موقعیت اتوماتیک وسایل نقلیه موقعیت متحرک را بر روی کامپیوتر نمایش می‌دهند. این سیستم‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

  1. سیستم‌های Offline تعیین موقعیت اتوماتیک وسایل نقلیه که موقعیت را از سیستم‌ تعیین موقعیت که معمولاً GPS است دریافت می‌کنند و بر روی صفحه نمایش کامپیوتر نمایش می‌دهند و یا در حافظه برای پردازش‌های بعدی ذخیره می‌شوند و در ناوبری خودرو استفاده می‌شوند. ساختار این سیستم‌ها به صورت شماتیک در شکل3-الف نمایش داده شده‌ است.
  2. سیستم‌های Online تعیین موقعیت اتوماتیک وسایل نقلیه که موقعیت را از سیستم تعیین موقعیت که معمولاً GPS است دریافت نموده و توسط یک سیستم مخابراتی به مرکز کنترل ارسال می‌نمایند. موقعیت وسایل نقلیه در مرکز کنترل پردازش شده، تصمیم‌گیری به عمل می‌آید و دستورات لازم صادر می‌گردد که در مدیریت ناوگان مورد استفاده قرار می‌گیرد. ساختار این سیستم‌ها به صورت شماتیک در شکل 3-ب نمایش داده شده‌است.

03

شکل 3- سیستم‌های تعیین موقعیت اتوماتیک وسایل نقلیه الف- Offline ب- Online

سیستم‌های تعیین موقعیت اتوماتیک وسایل نقلیه از سه جزء زیر تشکیل شده است:

  1. سیستم‌ تعیین موقعیت. با وجود گسترش تکنولوژی‌های تعیین موقعیت مختلف، معمولاً از سیستم تعیین موقعیت GPS به عنوان سیستمی با دقت و صحت، قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی بالا استفاده می‌شود. با وجود مزایای فراوان GPS، مشکل اصلی آن نیاز به دید مستقیم ماهواره‌ها می‌باشد و در مناطق شهری با ساختمانهای بلند، تونلها، مناطق جنگلی و در مواردی که قطعی سیگنال بوجود می‌آید نمی‌توان بوسیله GPS موقعیت را تعیین نمود.
  2. سیستم مخابراتی. همانطور که گفته شد، این سیستم در سیستم‌های Online تعیین موقعیت اتوماتیک وسایل نقلیه برای ارسال و دریافت اطلاعات به مرکز کنترل به کار می‌رود. سیستم مخابراتی براساس پوشش مورد نیاز، ظرفیت مورد نیاز، زیرساخت‌های موجود، قابلیت حرکت هنگام ارسال و دریافت اطلاعات، تأخیر مجاز، هزینه و پارامترهای دیگر انتخاب می‌شود. با وجود این که براساس کاربرد و با توجه به خصوصیات سیستم‌های مخابراتی مختلف می‌توان یک سیستم مخابراتی مناسب برگزید ولی اطمینان از حصول نتیجه مطلوب به آزمایش عملی سیستم مخابراتی در منطقه مورد نظر نیاز دارد.
  3. نرم‌افزار. نرم‌‌افزار وظیفه پردازش، نمایش و ذخیره‌سازی موقعیت را بر عهده دارد. نرم‌افزار، موقعیت وسایل نقلیه را بر روی صفحه نمایش نشان می‌دهد و به بسیاری از سؤالات کاربر پاسخ می‌دهد. از آنجا که نرم‌افزار در مرکز کنترل دارای محدودیت‌های موجود در وسیله نقلیه نیست، نرم‌افزار می‌تواند نقش تصمیم‌گیرنده، توزیع کننده و نظارت کننده را نیز بر عهده داشته باشد. همچنین نرم‌افزار درون وسیله نقلیه می‌تواند مسیر بهینه را محاسبه نماید و با علائم گرافیکی و صدای مجازی کاربر را در رسیدن به مقصد موردنظر یاری رساند.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *