طراحی و اجرای WebGIS در گردشگری و توریسم (شهر قم) – بخش سوم

3-4 نمایش وب سایت و بررسی امکانات و ابزارها

در این مرحله وب سایت طراحی شده در مرحله قبل بر روی بسیاری از وب قابل دسترسی بوده و می توان با استفاده از مرورگر وب اینترنت اکسپلورر آن را مشاهده و بررسی کرد (شکل 9). وب سایتهای در دسترس که شامل سرویس های نقشه ای ArcIMS با وارد شدن به مرورگر و نوشتن آدرس دایرکتوری وب سایت متفاوت می باشند را مشاهده کرد و با استفاده از لینک به آدرس هر یک آنها را در مرورگر مشاهده کرد.

09

شکل ۹ نمایشگر HTML و پنجره های متفاوت آن

در ادامه با استفاده از قابلیت های ویرایشی و خصوصی سازی نمایشگر HTML تعدادی از ابزارهای کاربردی به نمایشگر اضافه گردید.

– اضافه کردن ابزار انتخاب با دایره

این ابزار بر اساس شعاع دایره از نقطه خاصی عمل می کند که شعاع دایره بایستی در فرم مورد نظر درج شود و سپس با کلیک بر روی نقشه دایره ای با شعاع شده به مرکز نقطه کلیک شده ترسیم می شود و عوارض لایه انتخاب شده که در دایره قرار می گیرند انتخاب شده و جدول مربوطه نمایشی داده می شود (شکل 10)

10

شکل ١٠ : استفاده از ابزار انتخاب با استفاده از دایره

– اضافه کردن ابزار محاسبه مساحت

ابزارهای مستحاتی مانند اندازه گیری طول خط و مساحت از ابزارهای پرکاربرد برای گردشگران باشد. ابزار اندازه گیری طول به صورت پیش فرض در نمایشگر وجود دارد ولی ابزار اندازه گیری مساحت را می توان به صورت تابعی همراه با ابزار اندازه گیری طول بکار برد. در این حالت جعبه متن اضافی به ابزار اندازه گیری مساحت اضافه خواهد شد )شکل ١١). درحالتی که حداقل سه نقطه بر روی نقشه کلیک شود مساحت بر اساس واحد نقشه محاسبه شده و در جعبه متن درج می شود.

11

شکل ١١ : محاسبه مساحت با استفاده از ابزار اندازه گیری

– اضافه کردن ابزار Hyperlink

با کمک این ابزار کاربر م یتواند به لینک های موجود در جدول اطلاعاتی عارضه که ممکن است صفحه وب جدید، تصویر، مالتی مدیا، جدول اطلاعاتی خارجی و … باشد دسترسی پیدا کند. کاربر با کلیک بر روی این ابزار و سپس انتخاب لایه هدف و کلیک بر روی عوارض دارای لینک به یکی از موارد ذکر شده در بالا دسترسی پیدا کند (شکل ١٢) این ابزار برای گردشگران می تواند بسیار مفید باشد زیرا از طریق نقشه می تواند به اطلاعات متنوعی که به عارضه هدف لینک شده دسترسی داشته باشند.

12

شکل ١٢ : استفاده از ابزار Hyperlink و ایجاد لینک به اسناد مرتبط

– اضافه کردن ابزار استخراج عوارض به فرمت Shapefile ( شکل ١٣ )

با افزودن این ابزار به جعبه ابزار و تغییر در خصوصیت قابل استخراج بودن لایه ها می توان به کاربر توانایی استخراج لایه های اطلاعاتی را داد. در این حالت کاربر می تواند عوارض نمایش داده شده در آن دید نقشه اصلی را به فرمت ShapeFile به صورت فایل Zip شده دانلود کند.

13

شکل ١٣ : ابزار استخراج

– نمایش میزان طول در ابزار اندازه گیری بر روی هر بخش از خط

نمایش طول خط در ابزار اندازه گیری در جعبه متن مربوطه به صورت پیش فرض می باشد ولی می توان این قابلیت را به کاربر داد تا با استفاده از ابزار اندازه گیری طول هر قسمت را بر روی خط مربوطه مشاهده نماید ولی در حالت عادی با هر با کلیک بر روی نقشه طول جدید در جعبه متن ظاهر شده و کاربر در نهایت فقط طول خط نهایی را می تواند مشاهده کند (شکل ١۴)

14

شکل ١۴ : نمایش طول بر روی هر خط در ابزار اندازه گیری

– تغییر نمایش لایه ها در فریم لایه های نقشه (شکل ١۵)

تغییر در نمایش لایه های نقشه و دسته بندی آنها زمانی که تعداد لایه ها زیاد باشد به کاربر شناخت بهتری از لایه های بکار رفته در نقشه را خواهد داد و از سردرگمی کاربر جلوگیری می کند.

15

شکل ١۵ : تغییر در نمایش لایه ها

۴- نتیجه گیری

در این مقاله شرح مختصری بر طراحی و اجرای سیستم WebGIS داده شد. استفاده از ArcIMS به عنوان تکنولوژی اصلی سیستم امکان ایجاد سرویس نقشه ای تصویری را می دهد که این سرویس ها داده ها را به فرمت تصویری قابل نمایش در مرورگرهای اینترنتی ارائه می کنند. ارائه اطلاعات به این روش می تواند راهکاری برای توزیع و انتشار داده های مورد نیاز بر روی وب و استفاده همگانی و بدون محدودیت را فراهم کند. ابزارهای مورد استفاده در این سیستم امکان انجام عملگرهای مختلفی را فراهم کرده و قادر به رفع نیازهای کاربران می باشد. اینترنت دسترسی و انتقال داده ها، کاربردها و نمایشات GIS را تغییر داده است WebGIS مزیت های. GIS و اینترنت را ترکیب کرده است.  اطلاعات جغرافیایی می تواند در تنوعی از اشکال بر روی اینترنت توزیع شود. بهرحال همانطور که تکنولوژی اینترنت در حال پیشرفت می باشد برنامه های کاربردی GIS تحت وب نیز تغییر می کند.

مزیت های استفاده از WebGIS شامل دسترسی به نقشه ها و داده ها بصورت آنلاین و به روز، امکان دسترسی به نقشه ها و داده ها از هر مکانی با استفاده از ارتباط اینترنتی، امکان چاپ نقشه از محدوده های مورد نظر، امکان دسترسی به نقشه ها و داده ها در ٢۴ ساعت شبانه روز و ٧ روز هفته، حذف فواصل جغرافیایی و ساختارهای سازمانی، امکان استفاده از پایگاه داده مرکزی و توزیع شده، امکان انتقال سریع داده ها، مناسب برای کاربران حرفه ای و غیرحرفه ای، عدم نیاز به نرم افزارهای GIS برای نمایش داده ها، قابلیت لینک به دیگر اسناد وب و ایجاد ارتباط از طریق عوارض مکانی به اسناد مربوطه و … می باشد.

پیش بینی می شود که استفاده از این تکنولوژی در آینده، با رشد تکنولوژی های مرتبط افزایش یابد و از این تکنولوژی در بسیاری از کاربردها استفاده گردد.

۵- منابع

١- پورزحمتکش، علی( ١٣٨۴ )؛ انتخاب پارامترهای مناسب برای پیاده سازی WebGIS Projects ، http://noavarannet.ir

٢- سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور، مراحل توسعه WebGIS، .http://www.iranroads.com

3- Alesheikh A. A. & Helali H., 2001, Distributing National Geospatial Information Resources

Using Web GIS, Proceedings of Digital Earth 2001, Fredericton, NB, Canada.

4- Alesheikh, A. A., 2000, Data Management & GIS Application Seminar Notes, Department Of

Geodesy And Geomatics Engineering, K.N. Toosi University of Technology.

5- Gillavry E. M., 2000, Cartographic aspects of WebGIS-software, Department of Cartography

Utrecht University.

6- Helali H., 2001, Design and Implementation of a Web GIS for the City of Tehran, Department

Of Geodesy and Geomatics Engineering K.N.Toosi University Of Technology.

7- Larman C., 1998, Applying UML and Patterns – An introduction to Object-Oriented Analysis

and Design, Prentice Hall PTR, pp273-291.

8- Leukert K. & Reinhardt W., 2000, GIS-Internet Architecture, International Archives of

Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B4, Amsterdam 2000.

9- Marshall, J., 2001, Developing Internet-Based GIS Applications, INDUS Corporation,

Technical Papers.

10- Nayak, S. 2000, GIS Data Dissemination: A New Approach Through WEB Technology Rolta

India Ltd, http://gisdevelopment.net.

11- Strand E. J., 1998, What’s the Right Way to Web Map Data , Synergetic Inc.,

http://www.geoplace.com.

12- Duran, E., 2004; Web based information system for tourism resorts, Ark Proje Limited Co.

Sehit Asim Cad. Selkan Apt. 2/3 Besiktas_Istanbul, Turkey.

13- Retschitzegger, W., 2004; A tourism information system based on extranet and internet

technology, University of Linz, Australia.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *