کاربرد تلفیق روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی SMCDM با GIS در کاربری اراضی شهری – بخش پنجم

نتیجه گیری

در این تحقیق روشهای مختلف AHP ،SAW ،ELECTRE ،TOPSIS جهت تلفیق معیارهای ارزیابی و تعیین مناسبت کاربری اراضی شهری مورد استفاده قرار گرفت . روش مبتنی بر SAW را می توان با استفاده از هر سیستم GIS که دارای قابلیتهای هم پوشی است به سادگی عملیاتی کرد لذا بدلیل سهولت استفاده از آن امروزه به طور گسترده ای در زمینه های مربوط به کاربری اراضی شهری به کار گرفته می شود . ولی در روش SAW معیارهای ارزیابی باید از همدیگر مستقل باشند و هیچ همبستگی بین مع یارها وجود نداشته باشد در غیر این صورت ممکن است روش SAW به نتایج اشتباه انجامد. معیارهای موثر در مدل مناسبت کاربری اراضی شهری را نمی توان به طور کامل از یکدیگر مستقل دانست.

روش AHP به دلیل داشتن مبانی نظری محکم و قابلیت استفاده از آن در جنبه های مختلف تصمیم گیری امروزه کاربرد فراوانی بخصوص در زمینه تعیین کاربری اراضی شهری پیدا نموده است . که در محدوده وسیع به دلیل زیاد بودن تعداد مقایسه ها استفاده از آن دشوار می باشد.

در روش TOPSIS لزومی ندارد که معیارهای ارزیابی از هم مستقل باشند . لذا این روش غالباً در حل مسائل تصمیم گیری فضایی که اغلب شامل وابستگی های متقابل پیچیده در بین معیارها هستند استفاده می گردد.

در روش ELECTRE به حداقل اطلاعات از سوی تصمیم گیرنده نیاز می باشد ولی این روش را نمی توان به طور مستقیم در محیط GIS به اجرا درآورد و اجرای آن در محیط GIS مستلزم یک اسلوب طراحی شده ویژه است.

منابع

-1 اصغرپور، محمدجواد؛ تصمیم گیری چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران 1385 ، صص 18

-2 بختیاری، مهرنوش؛ مدلسازی تعیین میزان مناسبت کاربری اراضی با استفاده از روشهای چند معیاره، مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک 1386 ، سازمان نقشه برداری کشور، 1386 ، صص 6

-3 پور محمدی، محمدرضا؛ برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت تهران 1382 ، صص 72

-4 توفیق، فیروز؛ آمایش سرزمین، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی ایران 1384 ، صص 85

، -5 ثنایی نژاد، حسین؛ مقدمه ای بر سیستم های اطلاعات جغر افیایی، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد 1376

8- صص 12

-6 حبیبی، کیومرث؛ تهیه مدلی یک پارچه بوسیله تلفیق روش تصمیم گیری در شهرسازی، مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک 1386 ، سازمان نقشه برداری کشور، 1386 ، صص 5

-7 عدیلی، اسماعیل؛ ارزیابی تناسب کاربری زمین شهری، مجموع ه مقالات همایش ژئوماتیک، سازمان نقشه برداری کشور 1386 ، صص 4

-8 قدسی پور، حسن؛ برنامه ریزی چند هدفه، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1382 ، صص 22

-9 قدسی پور، حسن؛ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1384 ، صص 83

-10 کلنتری، خلیل؛ برنامه ریزی و توسعه منطقه ای، انتشارات خوشبین 1380 ، صص 19

-11 محمدزاده، امین، GIS و کاربری اراضی شهری، انتشارات تندر 1386 ، صص 15 ؛

-12 مخدوم، مجید؛ شالوده آمایش سرزمین، انتشارات دانشگاه تهران 1384

نویسنده: دکتر اسماعیل نصیری

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *