کاربرد تلفیق روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی SMCDM با GIS در کاربری اراضی شهری – بخش سوم

روشهای مورد استفاده جهت تلفیق

در این تحقیق از چهار روش AHP ، SAW ،ELECTRE ،TOPSIS جهت عملیات تلفیق استفاده گردیده است که در زیر به تشریح هر کدام از روشهای پرداخته شده است:

روش TOPSIS

براساس این روش، بهترین گزینه، گزینه ای است که به طور همزمان نزدیک ترین واحد به نقطه ایدئال و دورترین واحد ایدئال منفی باشد . نقطه ایدئال معرف گزینه فرضی است که مطلوب ترین سطح استاندارد شده وزنی از هر معیار در م یان گزینه های موردنظر است و همین طور نقطه ایدئال منفی شامل بدترین سطح استاندارد شده وزنی در میان گزینه ها می باشد.

TOPSIS هم مستلزم افزایش یکنواخت مطلوبیت (هرچه ارزش معیار بزرگ تر باشد گزینه بهتر است ) و هم مستلزم کاهش یکنواخت مطلوبیت (هرچه ارزش معیار کوچک باشد گزینه بهتر است) است

02

شکل 2: مراحل روش TOPSIS برای کاربری مسکونی

روش ELECTRE

این روش بر پایه مقایسه دو به دو از واحدهای مکانی قرار داد و یک رتبه بندی ترتیبی از واحدهای مکانی را بدست می دهد، بدین صورت که وقتی دو واحد مکانی مق ایسه می شود، این روش فقط می تواند بیانگر آن باشد که واحد مکانی A بر واحد مکانی B ارجحیت دارد و مقدار آن را نشان نمی دهد . مقایسه دو به دو در این روش بر پایه حد و اندازه ای قرار دارد که در آن نمرات معیار و وزنهای ملازم با آنها در انطباق یا تناقص با روابط حاک مانه دو به دو در بین گزینه ها مطرح می گردد . عناصر پایه در این روش عبارتند از سنجه های همایی (که بر پایه یک مجموعه هم گام و دارای همایی قرار داشته و زیر مجموعه ای تمام معیارهایی است که در رابطه با آن ها گزینه iدر وضعیت بدتری از گزینهi′ قرار ندارد) مطابق روش ماسام ( 1980 ) برای تعیین نمره کلی از رابطه زیر استفاده می شود:

03

که 04 معرف مجموع وزنهای مرتبط با این معیارها در زمانی است که گزینه i بدتر از گزینه i′ نیست. 05 نیز بیانگر مجموع تمام وزنهاست . به عنوان مثال ماتریس همایی برای کاربری صنعتی در مورد 4 واحد مکانی در شکل زیر ارائه گردیده است.

جدول 1: نمرات استاندارد شده معیار در رابطه با مناسبت کاربری صنعتی برای 4 واحد مکانی

05_2

نویسنده: دکتر اسماعیل نصیری

1 نظر

  1. مولوی

    سلام من میخام برای یک مقاله از چهار روش AHP ، SAW ،ELECTRE ،TOPSIS استفاده کنم خواهش میکنم اگر رفرنسی در این مورد دارید بهم معرفی کنید
    با سپاس از سایت بسیار مفید و عالیتان

    پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *