کاربرد GIS در تحقیقات پزشکی – بخش اول

خلاصه

مقدمه: سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographical information system) یا (GIS نرم افزاری است بسیار آسان که به کاربران این امکان، را می دهد که به سادگی اطلاعات مکانی و داده های توصیفی را برای ایجاد نقشه ها، جداول و نمودارها به کار گیرند. این نرم افزار ابزارهای لازم برای جستجو، تحلیل داده ها و نمایش نتایج را با کیفیت مناسب در اختیار کاربران قرار می دهد. قابلیت های عمده ی این نرم افزار عبارت از ایجاد یک پایگاه داده های اطلاعاتی، محیط کاری و گرافیکی آسان می باشد.

روش ها : این پژوهش از نوع توصیفی، تحلیلی و امور تجربی نویسنده است و به دنبال آن است تا این نرم افزار را جهت کاربردهای آن در علوم پزشکی به منظور پهنه بندی بیماری ها معرفی نماید.

یافته ها: نرم افزار GIS نرم افزاری کاربردی است و می توان با ارایه ی الگوی توزیع فضایی برخی از بیماری ها به صورت نقشه، به بررسی علل ایجاد بیماری پرداخت و توزیع فضایی هر بیماری را به صورت کمی و کیفی به تصویر کشید. با توجه به این که همه بیماری ها منشأ عفونی و یا ژنتیک ندارند و عوامل محیطی نیز می توانند سبب ایجاد بعضی بیماری ها شوند این نرم افزار می تواند ارتباط برخی بیماری ها را با بعضی عوامل محیطی بررسی نماید.

نتیجه گیری: GIS نرم افزاری مفید به منظور پهن هبندی بیماری ها به شمار می رود و با توزیع فضایی برخی بیماری ها می توان به نتایج قابل توجهی رسید. نتایجی نظیر این که برخی از بیماری ها با عوامل محیطی در ارتباط هستند. تشخیص عوامل محیطی در جهت درمان، پیش گیری و کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی راهی در جهت توسعه سلامت م یباشد.

واژگان کلیدی: سلامت، بیمار یهای محیطی، نقشه. ،GIS

مقدمه

سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographical information system) یا (GIS یک سیستم الکترونیک برای کسب اطلاعات جغرافیایی می باشد. GIS سیستمی است که با بهره گیری از آن، کلیه اطلاعات جمع آوری شده به صورت لایه لایه تهیه شده، پس از تفکیک و کنترل داده ها کلیه ی اطلاعات توصیفی و مکانی مورد نیاز وارد سیستم می شوند.

بدین وسیله علاوه بر دسترسی صحیح و سریع به داده های مورد نیاز در یک حجم وسیع، امکان ارایه و به تصویر کشیدن اطلاعات مکانی و موضوعی در قالب نقشه، جدول و نمودار، ویرایش و بهنگام نمودن داده ها و نیز امکان استفاده از داده های موجود در جهت اهداف مختلف و بر اساس نیازهای گوناگون کاربران فراهم میگردد. همچنین زمینه ای برای شناساندن و معرفی قابلیت ها و پتانسیلهای متعدد و در عین حال، تشخیص خلأهای مطالعاتی مناطق مختلف جغرافیایی ایجاد خواهد شد . GIS یک سیستم اطلاعاتی است که پردازش آن بر روی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است و به کسب اطلاعات در رابطه با پدیده هایی می پردازد که به نحوی با موقعیت مکانی در ارتباط هستند ( 1) . در حال حاضر از این سیستم ها بسته به نیازهای هر منطقه یا کشور در بخش های مختلف (مانند مطالعات زیست محیطی، مطالعات سلامت، برنامه ریزی شهری و شهرداری، خدمات ایمنی شهری، مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری، تهی هی نقشه های پایه، مدیریت کاربری اراضی، خدمات بانکی، خدمات پستی، مطالعات جمعیتی و مدیریت تأسیسات شهری مثل برق، آب، گاز) استفاده می شود و با گذشت زمان و توسعه ی سیستم ها، کاربرد GIS به کلیه ی بخش های مرتبط با زمین گسترش یافته است ( 2) . این پژوهش سعی بر این داشت تا کاربرد این نرم افزار را در علوم پزشکی و پهنه بندی بیماری ها و پیش گیری از برخی بیماری ها معرفی نماید.

نویسنده: دکتر عبدالله سیف ، معصومه رشیدی ، دکتر رضا روزبهانی ، نغمه السادات دهدشتی ، مهندس پریناز پورصفا (مجله دانشکده پزشکی اصفهان سال بیست و نهم/شماره 164 )

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *