مقاله “زمینه هاى استفاده از GIS در برنامه ریزى و مدیریت شهرى”

برنامه ریزى و مدیریت فضاهاى شهرى نیازمند اطلاعات دقیق فضایى در زمان هاى متوالى از طرح تغییرات کاربرى هاى اراضى شهرى است. پایش این تغییرات براى برنامه ریزان و تصمیم گیران اطلاعات مورد نیاز را درباره وضعیت فعلى توسعه و تغییرات رخ داده، نمایان مى سازد و GIS ابزار اساسى جهت تجزیه و تحلیل علمى این تغییرات و داده هاى پوشش سطح زمین بوده که زمینه مدیریت مورد نیاز را فراهم مى کند.

بنابراین، تحقیق حاضر به بررسى زمینه هاى کاربرد این ابزار توین دربرنامه ریزى و مدیریت شهرى پرداخته است. مدیریت مکانى و زمانى جمعیت و به دنبال آن خدمات بهینه به جامعه شهرى ، مسیریابى بهینه و مدیریت شبکه ترانزیت جاده اى، سازماندهى سیستم حمل و نقل و کنترل هوشمند ترافیک، مدیریت بحران جهت پیش گیرى حداکثر از خسارات ناشى از حوادث طبیعى، تهیه نقشه هاى پارک هاو فضاى سبز شهرى و همچنین نقشه هایى جهت تعیین مناطقى با اولویت بالا براى ایستگاه هاى اضطرارى، تعیین مناطق امن و پر خطر ازلحاظ میزان جرم و جنایت، بهترین مکان براى دفن زباله هاى شهرى، مکان یابى اقتصادى و در نهایت امایش فضاها و المان هاى شهرى، از جمله قابلیت هاى سامانه اطلاعات جغرافیایى میباشد. بناراین، با کاربرد GIS مى توان ضمن بالا بردن سرعت و سهولت مطالعات شهرى مانند سیر تحول شهر، عمران و توسعه ى پیشنهادى مورد نظر و مدل سازى توسعه آتى را براى برنامه ریزى شهرى آنالیز نمود و جاى شکى نیست که در قرن حاضر طراحى و برنامه ریزى شهرى بدون استفاده از این ابزار قدمى بر نخواهد داشت.

عنوان مقاله: زمینه هاى استفاده از GIS در برنامه ریزى و مدیریت شهرى

کلمات کلیدى: سامانه اطلاعات جغرافیایى (GIS) ، برنامه ریزى شهرى ، مدیریت مکانى

نویسندگان: رضا تمرتاش، محمدرضا طاطیان، مایسا اسکندرنژاد، آذین قربانى

ارائه شده در: اولین همایش GIS شهری- 1386

رمز: gistech.ir

دانلود “GIS-161” GIS-161.rar – Downloaded 1611 times – 287 KB

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *