نقش GIS در بهبود خدمات رسانی به مشترکین برق – بخش دوم

مدیریت و راهبری حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع برق با استفاده از GIS

یکی از بخش هایی که در تمام شرکت های توزیع برق مشغول به کار می باشد، واحد 121 یا واحد اتفاقات و عملیات می باشد. این واحد مسئول پاسخگویی به درخواست های مشترکین و اعلام حادثه به تیم های عملیاتی جهت رفع مشکل می باشد. هرچه این واحد دارای سرعت عمل بیشتری باشد، مسلما روند رسیدگی به حوادث تسریع یافته و رضایت خاطر مشترکین حاصل می شود. ازسوی دیگر این واحد می بایست خاموشی های خواسته را که ناشی از تعمیر یا بهسازی شبکه می باشد را به تمام مشترکین حوزه های خاموشی و یا حتی المقدور به مشترکین خاص اعلام نماید.

از جمله مشکلات عمده ای که در این واحد وجود دارد می توان به کاهش راندمان اپراتور با افزایش تماس ها ) تماس های بهمنی( و همچنین کاهش سرعت رسیدگی به حوادث به دلیل مشخص نبودن منشا خاموشی اشاره کرد. شکل 5ترکیب بندی تجهیزات و برنامه های مورد نیاز بر پایه GIS را در جهت مکان یابی سریع خطا و به دنبال آن بهبود خدمات رسانی به مشترکین در هنگام خاموشی نشان می دهد.

05

شکل 5 نمایش ترکیب بندی تجهیزات و برنامه های مبتنی بر GIS باهدف مکان یابی خطا و تسریع در پاسخگویی

به منظور کاهش نقش اپراتور در پاسخگویی به تماس ها و هوشمند نمودن تشخیص مکان احتمالی خطا، در ابتدا باید یک وسیله ارتباطی بین GIS و تماس های تلفنی ایجاد گردد. این ارتباط به واسطه مرکز ارتباطی انجام می پذیرد که وظیفه پالایش تماس های واقعی از تماس های غیر مرتبط را به عهده دارد. در این ابزار از کد اشتراک هر مشترک که کدی یکتا میباشد جهت انتساب تماس به مکان آن مشترک استفاده میگردد. این کد توسط واحد مرکز ارتباط از مشترک دریافت می شود و یا در صورت عدم در دسترس بودن آن مشترک به اپراتور متصل می گردد و با آدرس دهی که توسط مشترک انجام میگردد، اپراتور مکان آن را در GIS پیدا می نماید و علاوه بر رسیدگی به درخواست مشترک ، کد اشتراک آن را به واحد مرکز ارتباط ارسال می نماید. بدین ترتیب این واحد به یک واحد خود آموزش تبدیل می گرددکه پس از مدتی به ازای هر تماس یک کد اشتراک ذخیره دارد و دیگر نیازی به پاسخگویی اپراتور نمی باشد. با فرض وجود یک کد اشتراک به ازای هر شماره تماس ، با برقراری یک تماس با این واحد ، مکان و فیدر مرتبط به آن مشترک در نرم افزار مشخص می گردد. زمانی که تعداد تماس ها افزایش می یابد ، تماس از نوع تک منزلی به خطا در سطح های فیدر فشار ضعیف، پست، فیدر فشار متوسط یا پست فوق توزیع تبدیل می گردد و لیست تمام مشترکین تغذیه شده توسط آن سطح از منطقه خطا به مرکز ارتباط ارسال می شود و پس ازآن با برقراری تماس به ازای هر مشترک داخل لیست ، پاسخ قابل تنظیمی توسط این واحد از طریق سیستم پاسخگویی صوتی خودکار به مشترک داده می شود و دیگار به اپراتور متصل نمی گردد. بدین صورت توانسته ایم، حجم تماس هاس صورت گرفته با این واحد را به شدت کاهش دهیم و در عین حال با توجه به تعداد و مکان مشترکین خاموش ، مکان احتمالی و نوع خطای احتمالی را مشخص کنیم. این روند در مورد خاموشی های ناخواسته می تواند راهکاری مناسب باشد ولی در مورد خاموشی های خواسته باید حتی المقدور بتوانیم قبل از خاموشی به مشترکین خاص اطلاع داده شود و تماس های غیر ضروری به واسطه آن خاموشی را به صاورت خودکار پاسخ دهیم. به این ترتیب پس از مشخص شدن فیدر و مکان خاموشی، خاموشی مورد نظر را به سیستم GIS اعلام می نماییم. یکی دیگر از کاربردهای سیستم GIS در مدیریت و راهبری شبکه، مانیتورینگ و بررسی مسایرهای خودروهای اتفاقات و عملیات است که به اختصار AVL نامیده می شود. در شرکت توزیع برق یزد از سیستم AVL به صورت on line استفاده می شود. این سیستم مجموعه تجهیزاتی است که برای نمایش همزمان موقعیت وسایل نقلیه و ارسال اطلاعات حرکت )سرعت خودرو، مختصات جغرافیائی،ارتفاع، زمان و …( به دفتر مرکزی استفاده می شود. شکل 6موقعیت online خودرو را بر روی نقشه شهری و نقشه تاسیسات شبکه نشان می دهد.

06

شکل 6 نمایی از موقعیت online خودرو در نرم افزار

نویسنده: نعیمه رضائی صدرآبادی ، یحیی جعفری خواه

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *