پیاده سازی سیستم هشدار و مدیریت سیل با GIS – بخش سوم

پیش بینی سیل

مدل های آبی نقش مؤثر در ارزیابی و پیش بینی خطر سیل را بازی می کند. مدل های آبی به انواع مختلف داده به عنوان ورودی ، نظیر کاربرد زمینی (Land Use) ، نوع خاک ، رطوبت خاک ، جریان رودخانه/نهر ، میزان/شدت بارندگی ، توصیف توده برف ، مدل ارتفاعی رقومی (DEM) ، داده ایست (نظیر اندازه حوزه زهکشی) . پیش بینی های مدل وسعت سیل می تواند کمک کند تا مدیران اورژانس طرح های احتمال وقوع سیل را به خوبی ایجاد کنند تا بتوانند کمک کنند به تسهیل پاسخی مؤثر تر و کاراتر.

پیش بینی سیل می تواند روی مناطقی که در سنجش از دور مکمل اندازه گیری های میزان بارندگی وجریان مسیل (نهر) است انتشار یابد، و مناطقی که بطور سودمندی بازبینی نمی شود(یا ابزار کار نمی کند یا خطادار هستند.) در این دسته دوم سنجش از دور ابزاراصلی (اساسی) را ارائه می دهد.

تخمین های مقدار کمی بارندگی (QPE) و پیش بینی های آن (QPF) داده های ماهواره ای را به عنوان منبع اطلاعات برای تسهیل پیش بینی سیل به کار می برد .الگوریتم های جدیدی ایجاد (مطرح) شده اند که تخمین های بارندگی GEOS (ماهواره هواشناسی اروپا) را با تخمین های مایکروویو POES تلفیق می کند. بهبودی در اندازه گیری های توزیع مکانی بارش با تلفیق رادار و اشل های اندازه گیر بارش و تکنیک های سنجش از دور به منظور بهبود پیش بینی سیل به انجام رسیده است. برای پیش بینی منطقه ای ، داده ورودی اصلی بررسی های ژئومورفولوژی و هیدرولیکی ، و بررسی تاریخی رویدادهای گذشته و اقلیم شناسی است.ماهواره های آب و هوایی GEOS و POES می توانند اطلاعات هواشناسی را بویژه برای آن نواحی که بطور مفید بازبینی نمی شود تهیه کنند.

پیش بینی روی مقیاس محلی به داده های توپوگرافی و هیدرولیکی ، ناهمواری بستر رودخانه ، اندازه دانه های رسوب ، محاسبات هیدرولیک ، پوشش زمین ، ناهمواری سطح نیاز دارد. سنجش از دور ممکن است به نقشه برداری توپوگرافی (تولید DEM ها) و تعیین ناهمواری سطح و پوشش زمین کمک کند. در این مورد سنجش از دور ممکن است در بهنگام سازی کارتوگرافی برای بهره وری زمین و DEM کمک کند(شرکت کند). عوارض زمینی پیچیده و بهره وری زمین در بسیاری از نواحی منجر به نیازمندی به داده های با رزولوشن مکانی بالا روی نواحی بسیار بزرگ می شود ، که عملاً تنها با سیستم های سنجش از دور حاصل می شود. همچنین نیاز به توسعه(ایجاد) و اجرای مدل های هیدرولوژیکی توزیع شده ، بهره برداری کامل از داده های سنجش از دور و پیش بینی و شبیه سازی جریان مسیل (نهر) وجود دارد. داده ها از ماهواره هایی نظیر ERS ، RADARSAT ، SPOT و IRS می تواند داده DEM در رزولوشنی حدود 10 تا 3 متر تولید کند. اطلاعات بهره وری زمین بواسطه استفاده از داده های AVHRR ، Landsat ،SPOT و IRS می تواند تعیین شود. مولفه بارش میتواند بواسطه استفاده از سکوهای POES و GEOS موجود تعیین شود. هر چند منابع داده مؤثری برای تخمین نوع خاک ، رطوبت خاک ، آب برف و جریان بستر رودخانه/مسیل وجود ندارد ، تحقیق قابل توجهی روی استخراج این پارامترها از ماهواره های خورشید اهنگ ماکروویو و نوری موجود ، وجود داشته است.

مدل ها می توانند کمک به کاهش طغیان ساحلی می کنند. شبیه سازی موج دور خیز به طراح کمک می کند تا درجه سیل ساحلی که در شرایط طوفانی متفاوت انتظار می رود ، تعیین شود. این انواع مدل ها مستلزم عمق سنجی کناره های ساحل برای پیش بینی دقیق موج است. در حالیکه سنجنده های هواپیما در حال حاضر بهترین رزولوشن داده را تولید می کنند ، این منبع داده می تواند هنگامی که سعی می کنیم تا مناطق بزرگی بسیار از خط ساحلی را مورد ارزیابی قرار دهیم ، هزینه بر باشد. علاوه برای این داده DEM و SAR می تواند برای استنتاج عمق سنجی کنار(نزدیک) ساحل برای ورود در مدل های موج دورخیر روی یک پایه (زمینه) به صرفه تر بکار رود.

مرحله پاسخ گویی

دسته پاسخ گویی میتواند “Relief” نیز نامیده شود، و به اعمال انجام شده در حین وقوع یک حادثه اشاره می کند. در طول سیل ها ، گزارشات موقعیت شرح داده شده و بهنگام توسط اولیای امور برای موقعیت یابی و شناسایی نواحی تحت تأثیر قرار گرفته و برای اجرای تسکین خسارت مربوطه ، مورد نیاز شده است . لیست اطلاعات زیر در real time استفاده می شود: نقشه سازی وسعت سیل (ماهواره ، هواپیما ، و نقشه برداری مستقیم )، خسارت ساختمان ها (سنجش از دور و باز بینی های مستقیم) ، خسارت برای زیر بناها (سنجش از دور و باز بینی های مستقیم) NOWCAST هواسنجی ( اهمیت ورودی Real-time از داده سنجش از دور برای نشان دادن شدت/ تخمین ها ، حرکت (جابه جایی) ، و مدت مورد انتظار بارش برای 0-3 ساعت بعدی ) ، و ارزیابی حوادث گذشته ، از جمله آلودگی زائد ، باید نمایان شود (کشف شود) و در طول بحران باید شناسایی شود. در این دسته ارتباط نیز برای انتقال دادن سریع ضروری است.

پاسخ گویی بعد از سیل

این مرحله بازسازی تسهیلات تخریب شده و آسیب دیده ، اصلاح زیر بناهای موجود در بر خواهد گرفت. در زمانی مشابه سازمان های بیمه ، نیاز به اطلاعات up to date شده برای معین کردن ادعا ها دارد. فاکتور زمان در مرحله آخرین بحرانی نیست. با این حال هم تصاویر سنجش از دور قدرت تفکیک بالا و هم قدرت تفکیک مؤثر، همراه با سیستم اطلاعات جغرافیایی فعال (کارا) می توانند کمک به طرح بسیاری کارها بکنند. داده رزولوشن متوسط می تواند وسعت خسارت های سیل را ایجاد کند و می تواند برای ساختن (استقرار) مرز های سیل جدید استفاده شود. آن ها همچنین می توانند موقعیت زمین لغزه (ریزش خاک) و آلودگی مربوط به دبی و رسوبات را معین کنند. داده قدرت تفکیک بالا برای اشاره کردن دقیق به موقعیت ها و درجات خسارات مناسب هستند. آن ها می توانند همچنین به عنوان نقشه های مبدأ برای بازسازی پل ها ، جاده های شسته شده ، خانه ها و تسهیلات ساختمان ها بکار روند.

نویسنده: ساناز واجدیان

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *