کاربرد GIS در امداد رسانی -بخش دوم

در بخش نخست، بیان شد که با استفاده از سیستم GIS و برنامه جانبی Network Analyst می توان اطلاعات و داده ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و با استفاده از تحلیل های شبکه ای همچون Find Best Route،Find Closest Facility ، Find Service Area، نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی، کوتاه ترین و نزدیکترین مسیر به محل وقوع حادثه دیده و سطح پوشش یا شعاع عملکردی هر یک از ایستگاه های مورد نظر را مشخص کرد. در این قسمت می خواهیم با ذکر یک مثال به بررسی چگونگی انجام این تحلیل ها و نتایج حاصل از آنها بپردازیم.

فرض کنیم شهرداری یک شهر یا منطقه بخواهد شعاع عملکردی ایستگاه های موجود، موقعیت نزدیک ترین ایستگاه و کوتاه ترین و بهترین مسیر به محل وقوع حادثه ای را با توجه به یک طرفه بودن مسیرها مورد بررسی قرار دهد و تأثیر این موانع و محدودیت ها را در هر یک از موارد فوق مورد بررسی قرار دهد. نقشه شماره (1) شمای کلی از مناطق، موقعیت ایستگاه ها، خیابان ها و محل وقوع حادثه را نمایش می دهد.

Map1

نقشه شماره (1)

الف) Find Service Area

تحلیل Find Service Area تحلیلی است که برای تعیین شعاع عملکردی هر یک از ایستگاه های آتش‌نشانی موجود در سطح محدوده شهر به کار می رود. همچنین با انجام این تحلیل می توان مشخص کرد که چه مناطقی از سطح شهر خارج از محدوده شعاع عملکردی ایستگاه های موجود قرار دارند و نیاز به ایجاد ایستگاه جدید دارد. خروجی این تحلیل به صورت دو نوع عوارض خطی و پلیگونی است.

برای انجام این تحلیل، ابتدا باید Find Service Area را از زیر مجموعه Network Analyst انتخاب کرد و تنظیمات مورد نظر را اعمال کرد. یکی از مهمترین تنظیمات این قسمت تنظیم شعاع عملکردی ایستگاه ها بر اساس مدت زمان یا مساحت تحت پوشش می باشد. در این مثال شعاع عملکردی ایستگاه ها را بر حسب زمان و مدت زمان آن را 5 دقیقه در نظر می گیریم و تحلیل مورد نظر را به دو صورت خطی و پلیگونی انجام می دهیم. نتیجه تحلیل فوق به صورت خطی (خطوط قرمر رنگ) و پلیگونی با توجه به یک طرفه بودن مسیرها در نقشه شماره (2) نمایش داده شده است.

Map2

نقشه شماره (2)

همانطور که در این نقشه مشاهده می کنید به دلیل یک طرفه بودن مسیرها برخی از خیابان ها و مناطق شهر بر اساس مدت زمان مشخص شده تحت الشعاع عملکرد هیچ یک از ایستگاه قرار نمی گیرد. برای رفع این مشکل یا باید مدت زمان مورد نظر را بیشتر کرد یا ایستگاه های جدیدی را تاسیس کرد. اما اگر تحلیل فوق را بدون در نظر گرفتن موانع و محدودیت ها انجام دهیم نتیجه آن تغییر می یابد و شعاع عملکرد ایستگاه ها به صورت خطی و پلیگونی افزایش می یابد. نتیجه این تحلیل در نقشه شماره (3) نمایش داده شده است. همانطور که در این نقشه مشاهده می کنید همه مسیرها و مناطق بیشتری از شهر تحت نفوذ شعاع عملکرد ایستگاه های موجود قرار گرفته است.

Map3

نقشه شماره (3)

ب) Find Best Route

همانطور که گفتیم پس از درخواست امداد از محل وقوع حادثه، بهترین کار، تعیین مسیر بین نزدیک ترین ایستگاه آتش‌نشانی و محل وقوع حادثه می باشد. این کار را می توان با استفاده از تحلیل Find Best Route انجام داد. به این صورت که با انتخاب گزینه Find Best Route کاربر باید نقاطی را به عنوان مبدا و مقصد بر روی نقشه مشخص کند. (در این مثال ایستگاه شماره 4 به عنوان نقطه شماره 1 و مبدا در نظر گرفته شده و نقطه شماره 2 به عنوان محل وقوع حادثه و مقصد مشخص شده است). با مشخص شدن نقاط مبدأ و مقصد بر روی نقشه و تنظیمات لازم تحلیل مورد نظر را انجام می دهیم. نتیجه تحلیل فوق با توجه به یک طرفه بودن مسیرها در نقشه شماره (4) نمایش داده شده است.

Map4

نقشه شماره (4)

به این ترتیب نقشه شماره (4) نشان می دهد که با توجه به یک طرفه بودن مسیرها طول مسیر مشخص شده 8. 411 متر و مدت زمان طی این مسیر 6 دقیقه می باشد. ولی چنانچه یک طرفه بودن مسیرها را به عنوان یک مانع و محدودیت در تحلیل Find Best Route اعمال نکنیم نتیجه تحلیل فوق مسیر دیگری را نمایش می دهد. این مسیر با رنگ زرد در نقشه شماره (5) مشخص شده است. طول این مسیر 2. 188 متر و مدت زمان طی مسیر 3 دقیقه است.

Map5

نقشه شماره (5)

ج) Find Closest Ruote

برای یافتن نزدیکترین مسیر بین دو نقطه عرضه (ایستگاه های آتش‌نشانی) و تقاضای خدمات ( محل های وقوع حوادث اعم از تصادف، آتش سوزی و…) می توان از تحلیل Find Closest Ruote استفاده کرد. با انجام این کار می توان نزدیک ترین مسیر بین دو نقطه عرضه خدمات و تقاضا را بر روی شبکه تعیین کرد و در کوتاه ترین زمان ممکن امکانات و وسایل امدادی را به محل وقوع حادثه رساند. به این ترتیب، پس از انتخاب Find Closest Ruote از زیر مجموعه Network Analyst و انجام تنظیمات مورد نیاز تحلیل فوق را با توجه به موقعیت ایستگاه ها و یک طرفه بودن مسیرها انجام می دهیم. نتیجه تحلیل فوق با رنگ قرمز در نقشه شماره (6) نمایش داده شده است.

Map6

نقشه شماره (6)

همانطور که در این نقشه مشاهده می کنید از میان ایستگاه های موجود در شهر نزدیکترین ایستگاه به محل وقوع حادثه ایستگاه شماره 1 در منطقه 1 است. طول این مسیر 5. 495 متر و مدت زمان طی این مسیر 7 دقیقه است.

حال چنانچه تحلیل Find Closest Ruote را با توجه به موقعیت ایستگاه ها و بدون در نظر گرفتن یک طرفه بودن مسیرها انجام دهیم نزدیکترین ایستگاه به محل وقوع حادثه ایستگاه شماره 3 در منطقه 2 است که مسیر آن با رنگ قرمز در نقشه شماره (7) مشخص شده است. طول این مسیر 5. 125 متر و مدت زمان طی این مسیر 2 دقیقه است.

Map7

نقشه شماره (7)

به این ترتیب با کمک GIS و انجام تحلیل های شبکه ای شهرداری می تواند شعاع عملکرد هر یک از ایستگاه را با توجه به محدودیت ها و موانعی که در طول مسیرها وجود دارد مشخص کند و در زمان وقوع حادثه از نزدیک ترین ایستگاه و بهترین مسیر برای ارسال خودروها و نیروهای امدادی خود استفاده کند و میزان خسارات ناشی از وقوع حوادث را کاهش دهد.

منبع: جواد طالبی – پایگاه خبری شهر الکترونیک

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *