کاربرد تلفیقی GIS و AHP در شناسایی بافت فرسوده – بخش ششم

5- نتایج تحقیق و تحلیل یافته ها (ادامه)

ب: مرحله ی Rating(امتیازدهی به ارزش های درونی هر یک از شاخص ها)

در این مرحله طبق آنچه که در جداول زیر از نظر می گذرد ابتدا ارزش های درونی هر یک از شاخص ها را با در نظر گرفتن خط کش (مقیاس یکسان)، امتیاز دهی می نمائیم. در این پژوهش خط کش در نظر گرفته شده از 1-9 نشانه گذاری شده، هرچه یک شاخص امتیاز بالاتری بگیرد نشانده ی نامطلوبیت بیشتر است. (به دلیل اینکه هدف شناسایی بافت فرسوده است باید نامطلوبیت در نظر گرفته شود.)

همانطور که قبلا نیز اشاره شد، در این پژوهش هدف شناسایی نقاط اولویت دار به منظور احیای بافت فرسوده می باشد،در نتیجه

الف: هرچه وسعت املاک کمتر باشد، اولویت بیشتری به لحاظ فرسودگی دارد.

ب:هرچه املاک بااستفاده از مصالح با دوام کمتر ساخته شده باشد ، اولویت بیشتری به منظور اصلاح بافت دارد.

ج: هرچه قدمت املاک بیشتر باشد، اولویت بالاتری به لحاظ فرسوده بودن دارد.

د: هرچه املاک از شدت فرسودگی بیشتری برخوردار باشد، اولویت بالاتری به منظور اصلاح دارد.

14-2

بنابراین نحوه ی امتیازدهی بنا به گزینه های بالا متغیر خواهد بود. یعنی هرچه وسعت املاک کمتر باشد، هرچه املاک با استفاده از مصالح با دوام کمتر ساخته شده باشد، هرچه قدمت املاک بیشتر باشد و نهایتا هرچه املاک از شدت فرسودگی بیشتری برخوردار باشد، به لحاظ ارزش گذاری، امتیاز بیشتری خواهند گرفت.

سپس در محیط Arc GIS به آدرس زیر رفته

Arc Toolbox >>>> Spatial Analyst Tools >>>> Reclass >>>> Reclassify

15

و در این محیط ارزشهای درونی هر شاخص را که قبلا امتیازدهی نمودیم وارد کرده و نقشه های جدیدی به تفکیک قدمت- دوام- وسعت و میزان فرسودگی املاک تولید می نمائیم و به این ترتیب طبقه بندی مجدد بر مبنای ارزشهای درونی هر شاخص انجام می گیرد. در این محیط با توجه به وجود دو باکس old value , new value ارزشهای درونی مربوط به یک شاخص به منظور Reclassify در باکسnew value قرار می گیرد.

16

نقشه 10: نقشه ی طبقه بندی مجدد شده(Reclass) مربوط به وسعت املاک – منبع: نگارنده

17

نقشه 11: نقشه ی طبقه بندی مجدد شده(Reclass) مربوط به دوام املاک – منبع: نگارنده

18

نقشه 12: نقشه ی طبقه بندی مجدد شده(Reclass) مربوط به قدمت املاک – منبع: نگارنده

19

نقشه 13: نقشه ی طبقه بندی مجددشده(Reclass)مربوط به میزان فرسودگی املاک- منبع: نگارنده

نویسنده: امیر سویزی (کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای)، مقاله ” شناسایی نواحی اولویت دار بافت فرسوده منطقه 7 اصفهان به منظور احیاء و نوسازی، کاربرد تلفیقی سیستم اطلاعات جغرافیایی (G.I.S) و مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(A.H.P) – نمونه عملی چگونگی انجام تحلیل مطلوبیت در نرم افزار ArcGIS

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *